İstanbul Fatih’de bulunmaktadır. Müze Bizans’ın ilk kilisesidir. İmparator Konstantin İstanbul’u yeniden kurarken kendi adına forum, hipodrom, saray ve bunun yanında 330’lu yıllarda Roma topraklarının üzerine Aya İrini Kilisesi’ni inşa ettirmiştir. Hagia Eirene olarak da bilinen Aya İrini’nin anlamı ‘Kutsal Barış’ anlamını taşımaktadır.

 İstanbul Fatih Aya İrini Kilisesi Müzesi İstanbul Fatih’de Aya İrini Kilisesi Müzesi

Aya İrini aynı yüzyılda yaşamış ve Hıristiyanlığı yaymaya çalışmış Azizenin gerçek adı Penelope’dir. Azize putperestler tarafından yılanlarla dolu bir kuyuya atılır ancak ölmez. Taşlanarak, atlara bağlanır ve sürüklenir fakat yine ölmez. Yaşanan bu mucizeler sonucunda putperestler Hıristiyan olur. İmparator Konstantin’de yaşanan bu olay üzerine tek tanrılı dinin ilk mabet yeri olan Aya İrini adını verir. Ancak günümüzde Aya İrini geçmiş tarihte yapılmış kilise değildir çünkü yapı 532 yılında yanmıştır. İmparator Iustinianos çok tanrılı dini yasaklayınca halk da Zeus’a sığınarak Ayasofya’yı ve Aya İrini’yi yakmıştır. 564 yılında kilise yeniden yanmış ve restore edilmiştir. Kilise üç kez onarılmıştır. Fatih Sultan Dönemi’nde Ayasofya ve Aya İrini silahların bakım ve onarımı için iç cephane olarak kullanılmıştır. Aya İrini Osmanlı’nın ilk müzesidir. 1869 yılında Müze-i Hümayun adını almıştır. 1875 yılında Çinili Köşk’e taşınmış, 1908 yılında ise Askeri Müze olarak kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

Adres: Sultanahmet Meydanı Topkapı Sarayı 1.Avlusu, Sultanahmet Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 528 45 00