2023 Ekim ayı itibariyle günlük ev kiralık ruhsatı alabilmek için Turizm ve Kültür Bakanlığı ile ilgili valiliklere yetki verildi. 1 Ocak 2024’ tarihinden gecerli olmak üzere ; Günlük kiralama ya da kısa dönem ev kiralama, 100 gün altı kiralanacak turizm konutu olarak tanımlandı ve turizm konut ruhsatı alması zorunlu hale getirldi.

Turizm Konutu Ruhsatı ve Amacı

Günübirlik evlerin kiralaması ile ilgili B yapılan yasal düzenleme gereğince günlük kiralanan evler pansiyon statüsüne dahil edilmişti. Ekim 2023 tarihinde yayınlanan yeni yasayla birlikte 2024 yılından itibaren günlük ev kiralayabilmek için turizm konutu belgesi almak zorunlu olacak.

Vergi ziyanını önleme ve bu evlerde konaklayacak olanların kimlik bilgileri emniyete bildirilmesi amacıyla hayata geçirilen düzenleme göre , günlük kiralanan evler pansiyon kapsamındaruhsatlanacak .

Turizm Konutu Ruhsatı Nasıl Alacaksınız?

Yasasya göre turizm konutu almak için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurulabilecek. Ayrıca ilgili valiliklere de başvuru kabul edecek.

 • Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1 ay içinde turizm konutu ruhsatına başvurmak zorunlu. Aksi durumda ceza alabilirsiniz.
 • Turizm ve Kültür Bakanlığından belirli bir ücret karşılığında turizm konutu ruhsatı plaketi alacaksınız. Bu plaketi konut kapısına asmak zorunlu olacak.
 • Apartmanda yaşayan bir ev sahibi olarak turizm konutu izin belgesi almak için tüm kat maliklerinin onayını almanız gerekecek.
 • Site içerisinde bulunan bina blokları için, turizm konutu ruhsatına başvurmak istiyorsanız tüm sitedeki değil, konutun bağlı olduğu binadaki kat maliklerinden izin almak yeterli.
 • Başkasından kiraladığınız evi ev sahibinin haberi olmadan turizm konutu olarak işletirseniz cezaya tabi olacaksınız.

Günübirlik Kiralama ile Çalıştırılacak Apart Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

 1. Ruhsat başvuru formu
 2. Tapu fotokopisi (Son 3 aylık, değişiklik olmadığına dair tasdikli)
 3. Adres belgesi (Tapu fotokopisiyle birlikte bağlı bulunan belediyenin İmar İşleri Müdürlüğü’nden alınabilir.)
 4. İskan belgesi (Binanın yapı kullanma izin belgesi. Temin etmek için belediye veznesine imar suret harcı yatırılır, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İskan Servisi’nden onaylatılır.)
 5. Kira sözleşmesi (Kiralanan daireler için noterde mal sahibiyle imzalanan sözleşme)
 6. CE belgeli yangın tüpü alım faturası 
 7. Yangın raporu belgesi (Belediye veznesine yangın raporu harcı yatırılır. Halkla İlişkiler Masası’na dilekçeyle başvurulur. Sonrasında itfaiyeden alınır.)
 8. Ticari işletmeler için oda kayıt belgesi
 9. Ticari işletmeler için ticaret sicil tasdiknamesi
 10. İkametgah belgesi (e-Devlet’ten alınabilir.)
 11. Çalışma sağlık karnesi ve fotokopisi (Aile Sağlık Merkezi’nden alınır.)
 12. Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten alınabilir.)
 13. Şirketler için imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi, şirket ana sözleşmesi ve bu belgelerin fotokopileri
 14. 3 adet kimlik fotokopisi
 15. 3 adet biyometrik fotoğraf
 16. Ayrıca yeni yasaya göre tüm kat maliklerinden izin alınması da zorunlu.

Günlük Kiralık Apart Ruhsatı için Diğer Belgeler

 1. Çalışan kişilerin kimlik bilgileri
 2. Maliye yoklama fişi
 3. Öğrenci yurdu olarak hizmet verecek olan yerler için MEB izin belgesi
 4. Otel olarak hizmet verecek yerler için Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 5. Yerleşim planı
 6. Apartman için muvafakatname (Kat maliklerinden alınacak.)

Önemli hatırlatma: Günlük kiralanacak olan apartlarda gerekli malzemelerle dolu olacak şekilde bir ecza dolabı bulunmalıdır.

Turizm Konutu İzin Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Kanun’un Geçici 1. maddesine göre;

 • 01.01.2024 tarihinden itibaren bir ay içinde, turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunan mülk sahiplerinin, izin belgesi almak için Bakanlığa başvurması zorunludur.
 • Bu yükümlülüğe uymayanlar için, Kanun’un 4. maddesi hükümlerine göre belirlenen idari para cezaları uygulanacaktır.
 • İzin belgesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlanacaktır.
 • Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamayacaktır. Ancak bu konutların kiracılarının (kullanıcılarının) hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Ruhsat Almama Cezası nedir?

Ev sahiplerinin günlük kiralık ev ruhsatı almadan evlerini kiraya vermeleri, yasalara göre suç olarak kabul ediliyor. Ruhsatsız günlük kiralık daire cezası 2023 yılı itibariyle 100.000 TL’den başlıyor. Ayrıca emniyet ekipleri ruhsatsız günlük ev kiralama eylemi karşılığında evinizi geçici olarak mühürleyebilir. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Evini günlük kiralayan mülk sahiplerinin tüm konuklarını KBS sistemine bildirmesi zorunlu. Aksi durumda mülk sahipleri yine ceza alabiliyor.

Otellerde ve Turizm Konutlarında Kimlik Bildirmeme Cezası Ne Kadar?

2023 yılı için kimlik bildirmeme cezası 2520 TL’dir. Bu ceza, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. maddesi gereğidir. İlgili maddeye göre, otel, motel, han, pansiyon, turistik tesis ve benzeri konaklama işletmelerinin sorumlu işleticileri ve çalışanları, konaklama yapan kişilerin kimlik bilgilerini 24 saat içinde kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere 2520 TL idari para cezası verilir.

Evi Nasıl Günlük Kiraya Verebilirim?

Evi günlük kiraya vermek için www.tatilcity.net portalından partner olarak hizmetlerini kullanabilirsiniz. Tatilicty size ev, apart , hotel, tur gibi konularda satışınız artmasına tardımcı olur