Coronavirüs destekleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ön ödeme alan fakat iptaller nedeniyle ön ödemeyi ödeyemeyen konaklama tesisleri ve acentelere kredi desteği sağlayacak.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada tur operatörleri, seyahat acentaları tarafından, konaklama tesisleriyle yapılan sözleşmelerin, rezervasyonların iptali ve sözleşmeler kapsamında yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin konaklama tesislerini finasansal açıdan zorlayacağı ön görüldü.

2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri, seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin yerine getirilmesi için konaklama tesislerine finansman destiğinin sağlanmasını hedefleyen kredi paketi üzerinde kamu bankalarıyla mutakabata varıldıği belirtilti. Kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce tur operatörleri, seyahat acentaları tarafından konaklaama tesislerine 2020 yaz sezonu rezervasyonları için yapılmış olan ön ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılabilecek. Kredi vadesi ise 6 ay olarak belirlendi.

Bakanlığımızca, 2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin yerine getirilmesinde konaklama tesislerine finansman desteği sağlanmasını hedefleyen bir kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varılmıştır. Buna göre;

1- Krediden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli olan konaklama tesisleri kredibiliteleri oranında yararlanabilecektir,

2- Kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine 2020 yaz sezonu rezervasyonları için yapılmış olan ön ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılacaktır,

3- Kredinin vadesi 6 aydır,

4- Kredi tutarı, banka tarafından, otel adına doğrudan iade yapılacak olan tur operatörünün/seyahat acentasının banka hesabına yatırılacaktır,

5- Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden kamu bankalarına yapılacaktır.

6- Başvuru belgeleri;

a) Dilekçe (Alınan erken ödeme miktarının ve ödeme yapılacak tur operatörü/seyahat acentasının adı, hesap numarası ile talep edilen toplam kredi miktarı bilgilerini içeren)

b) İlgili Tur Operatörüne/Seyahat Acentasına Ait Alacak Hesabının Muavin Hesap Dökümü (Yeminli Mali Müşavir/Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.)

c) Tur Operatörü / Seyahat Acentası ile Yapılan Sözleşme örneği.

d) Şirkete ait “İmza Sirküleri” veya şahıs işletmeleri için “İmza Beyannamesi” örneği.

Bu destekten yararlanmak isteyenler belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir.