Tekirdağ Gezi Rehberi
Tekirdağ Gezi Rehberi

Marmara Denizi ve Karadeniz’e kıyısı bulunan Tekirdağ, Türkiye’de iki denize kıyısı olan altı ilimizden biri. Tekirdağ; doğudan Silivri ve Çatalca ilçeleriyle, kuzeyden Kırklareli iline bağlı Vize, Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy ilçeleriyle komşudur. Kuzeydoğudan Karadeniz’e 1.5 kilometrelik kıyısı bulunan ilin, Marmara Denizi ve Karadeniz’e kıyısı vardır.


Bitki örtüsü bakımından fakir olan Tekirdağ’da yalnızca Marmara Denizi’ne bakan yamaçlarda iklim tipine uygun maki ve fundalıklara rastlanır. Kısmen kara ikliminin etkisi altında bulunan iç kesimlerde; meşe türleri, gürgen, dişbudak, gümüşi ıhlamur, çınar ve karaağaç çeşitleri görülür. Bölgede akarsu boylarının karakteristik ağacı olarak, söğüt ağacı bulunur. Öte yandan Tekirdağ’da tarımsal gayri safi üretimin yüzde 25’i hayvancılıktan karşılanıyor. Son dönemde meraya dayalı hayvancılıkta kayda değer azalma gözlemlenirken, büyükbaş hayvan sayısında ise artış görülüyor. Istranca Ormanları’nın sarp bölümleri yaban horozu, sülün ve karaca gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Dağlık alan ve ormanlarda ise; tavşan, kurt, çakal ve tilki gibi yaban hayvanlarına rastlanır. Ayrıca yörede bıldırcın, çulluk, keklik, sarıasma, üveyik, yaban ördeği, yaban kazı ve toy gibi kuş türleri de bulunur.


Tekirdağ ilçeleri tarım ve sanayi alanında öne çıkıyor

Çerkezköy

Çerkezköy, doğu ve güneyde İstanbul ilinin Çatalca ve Silivri ilçeleri ile güneybatıda Çorlu, batıda Kırklareli’nin Lüleburgaz ve kuzeyde Saray ilçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 326 kilometrekare olan ilçe, toplam nüfus artış hızı itibarıyla Tekirdağ ilinde ilk sırada yer alır. Çerkezköy ilçesi idari yönden dört mahalle, dört belde ve beş köyden oluşur. İlçe toprakları Ergene havzasındaki hafif engebeli düzlüklerden meydana gelir. Tekirdağ’ın doğu kesiminde bulunan Çerkezköy, Istranca Dağları’nın uzantıları nedeniyle engebeli bir yapıya sahiptir.


Çerkezköy ilçesi, Trakya ikliminin belirgin özelliklerini taşır. İlçede yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Tekirdağ il merkezine 56 kilometre, İstanbul’a ise 110 kilometre mesafededir. Çerkezköy’e ulaşım karayolu ve demiryolu ile yapılır. Çerkezköy için TEM bağlantı yolu,  İstanbul’a olan ulaşımını güçlendirir. İlçede demiryolu bağlantısı İstanbul-Edirne-Avrupa demiryolu ile sağlanır. Çerkezköy İstasyonu önemli ihracat istasyonlarındandır. İstanbul-Çerkezköy elektrikli banliyö hattı ise  1996 yılından bu yana yolcu taşımaktadır.


Çorlu

Tekirdağ iline 38 kilometre mesafede olan Çorlu; Ergene havzasında plato üzerinde bulunan düzlükte kurulmuştur. Doğudan Silivri, Muratlı ve Lüleburgaz ilçeleri ile komşu olan ilçe; güneyde Marmara Denizi ve Marmara Ereğlisi ile çevrilidir. Yüzölçümü 899 kilometrekare olan ilçe; 12 mahalle, beş belde ve 17 köyden meydana gelir. Denizden yüksekliği 193 metre olan Çorlu ilçesinin en yüksek kesimini Yıldız Dağlarının uzantısı konumundaki sırtlar oluşturur. Çorlu arazisinin büyük bölümü Ergene havzası içindedir. Çorlu, Yıldız (Istranca) Dağlarından aşınan ve akarsulardan kopan tortu ve parçaların biriktiği bir dolgu bölgedir. Karadeniz ile Akdeniz arasında yer alan ilçe, bu iki iklim çeşidinin etkisi altındadır. İlçede, kış ayları soğuk ve yağışlı geçer. Düz bir arazi yapısına sahip olan ilçe kara ve demir yolu ulaşımı açısından oldukça elverişlidir. İstanbul-Edirne (D-100) karayolu hali hazırda işlek bir şekilde kullanılan en önemli karayoludur. Öte yandan 1993 yılında tamamlanan ve 1994 yılında Çerkezköy yolu üzerinde bağlantısı sağlanan TEM otoyolu, İstanbul-Çorlu arasını oldukça kısaltmıştır. Bütün Trakya’yı dolaşarak İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun Çorlu sınırlarındaki uzunluğu yaklaşık 20 kilometredir. 1998’de açılan Çorlu Sivil Hava Alanı ise havayolu taşımacılığı anlamında bölge için kritik önem taşır.


Ergene

Çorlu’dan ayrılan iki mahalle, 10 köy ve dört beldeden oluşan Ergene ilçesi, Tekirdağ’ın yeni kurulan ilçelerindendir ve merkezi Marmaracık’tır. İlçe sınırı içinde Avrupa Serbest Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi gibi sanayi kuruluşları bulunur. Ayrıca, İstanbul-Edirne Hızlı Tren Projesi ilçe yakınından geçer.


Hayrabolu

Hayrabolu ilçesi merkezi dört mahalleden oluşur. Hayrabolu ilçesinde biri ilçe merkezi, ikisi de beldelerde olmak üzere üç belediye teşkilatı bulunur. İlçeye bağlı 46 köy  vardır. Tekirdağ iline 52 kilometre mesafede bulunan Hayrabolu ilçesi; kuzeyinde Kırklareli, batısında Edirne, güneyinde Tekirdağ, doğusunda Muratlı ile komşudur. Yüzölçümü bin 37 kilometrekare olan ilçe, Tekirdağ’ın  en verimli topraklarına sahiptir. İl merkezinin kuzey batısında Ergene havzasında Hayrabolu Deresi vadisinde kurulu olan Hayrabolu arazisinin yüzde 60’ı ova, yüzde 35’i hafif engebelidir ve yüzde 5’i orman örtüsü ile kaplıdır.


İlçe, Trakya geçiş iklimi etkisi altındadır. Kışları kar yağışlı olan ilçede yazlar aylarında yağış miktarı azalır. Kış aylarında özellikle kuru soğuklarıyla bilinen ilçede en düşük sıcaklık -10 derece olarak kayıt altına alınmıştır. Edirne demir yoluna Alpullu istasyonundan 19 kilometrelik karayolu ile bağlanmak mümkündür.


Kapaklı

93 Harbi’nde Osmanlı ordusu savaşı kaybettiğinde bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı, kendi topraklarında mülteci konumuna düştü ve göç etmek zorunda kaldı. Kapaklıpınar köyü, padişah Sultan II. Abdülhamit Han döneminde göç edenlerce yeni kurulan köylerden biriydi. Kapaklıpınar Köyü adı zamanla Kapaklı olarak anılmaya başladı. 2012 yılında Çerkezköy ilçesine bağlı olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca köylerinin ve Karaağaç beldesinin bağlanması ile Kapaklı, ilçe statüsüne kavuştu.


Malkara

Malkara ilçesine bağlı, dört mahalle, üç belde ve 70 köy bulunur. Malkara ilçesinde biri ilçe merkezi, üçü kasaba olmak üzere dört belediye teşkilatı bulunur. Tekirdağ iline 56 kilometre mesafede olan Malkara; kuzeybatıda Uzunköprü, kuzeydoğuda Hayrabolu, güneydoğuda Şarköy, güneyde Gelibolu, batıda ise Keşan ile komşudur. Bin 149 kilometrekarelik yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin en geniş ilçesi olma özelliği taşır. İlçe toprakları aşınmış tepelerden, yarı ova özelliği gösteren platolardan oluşur. Tekirdağ ilinin en önemli dağı olan Tekir Dağları, Malkara’ya 25 kilometre uzaklıktadır. Bu dağlar, ilçenin güney kesiminde bulunur. Kara iklimine sahip olan ilçede kış ayları soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak geçer. Malkara, Tekirdağ il merkezinin 58 kilometre batısında yer alır.


Marmara Ereğlisi

Marmaraereğlisi ilçe merkezi üç mahalle, iki belde ve üç köyden meydana gelir. Marmaraereğlisi’nde biri ilçe merkezi, iki de kasaba olmak üzere üç belediye vardır. Tekirdağ iline 40 kilometre mesafede olan Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’ın en doğusunda yer alır. Kuzey ve batıdan Çorlu, doğudan İstanbul ilinin Silivri ilçesine sınırdır. Güney yönden ise Marmara Denizi ile çevrili olan ilçe, 183 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İlin en küçük ilçesi olma özelliği taşıyan Marmara Ereğlisi’nin iki önemli özelliği vardır. Bunlardan ilki doğusunda yer alan çapı bin 600 metreye ulaşan tabii koy olmasıdır. İkinci özelliği ise kıyı boyunca sahip olduğu doğal kumsallardır. Kıyı çizgisinden sonra 20 metreye kadar yükselen iki kıyı taraçası vardır.


Marmara Ereğlisi gerek karayolu, gerekse deniz ulaşımı bakımından önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Ereğli aynı zamanda, deniz ulaşımı bakımından da stratejik konumdadır. Ereğli Limanı’nın tarihin hemen her dönemimde gerek ticari, gerekse askeri amaçlarla kullanıldığı biliniyor. Bu nedenle yakın zamana kadar bölgeye, İstanbul’dan düzenli vapur seferleri de yapılırdı. Marmara Ereğlisi’ne İstanbul ve Tekirdağ’dan, D-100 ve D-110 karayollarını kullanarak ulaşım sağlanır.  İlçenin, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan yolun üzerindedir.  İstanbul’a 98 kilometre, Tekirdağ’a 40 kilometre mesafede olan ilçeden Seymen yolu olarak da bilinen karayolu ile Çorlu’ya ulaşmak mümkündür.


Muratlı

İdari açıdan altı mahalle ve 16 köyden oluşan Muratlı ilçesi, il merkezine 24 kilometre mesafededir. Doğusunda Çorlu ilçesi, güneyinde Tekirdağ ve kuzeyinde Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesi bulunan Muratlı, 427 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İlçede yüksek dağ ve vadiler bulunmaz. İlçe toprakları geniş tabanlı ve bereketli düz alanlardan meydana gelir. İlçenin ekonomik yapısında tarım önemli bir geçim kaynağıdır. Kara iklimine sahip olan ilçede kış ayları soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak geçer. İstanbul-Edirne demiryolu, Çerkezköy–Çorlu ve Muratlı istasyonlarından geçiş yapar. Beş istasyon bulunan ilçeden, D-110 ve D-100 karayollarını birleştiren karayolu geçer.


Saray

İdari yönden dört mahalle, iki kasaba ve 20 köyden oluşan Saray ilçesi; kuzeyde Karadeniz, Kırklareli, doğuda İstanbul, güneyde Çerkezköy, batıda Çorlu ile komşudur. Yüzölçümü 612 kilometrekare olan  ilçenin, il merkezine uzaklığı 82 kilometredir. Düz bir alan üzerine kurulu olan ilçe topraklarının büyük bölümü Ergene Havzası içinde bulunur. İlçenin en yüksek noktası Yıldız Dağları üzerinde bulunan ve 473 metre yüksekliği ile Karatepe’dir. Trakya’ya can taşıyan Ergene Nehri, Saray ilçesinden doğar.


Trakya’da tek Karaçam ormanı Saray Kastro yöresinde yer alır. Bu sebeple Kastro yöresindeki 329 hektarlık Karaçam ormanı, 1988 yılı itibarıyla Milli Park olarak koruma altına alınmıştır. Bu ormanlarda geniş yapraklı ağaçlardan meşe ve karaçam egemendir. Bahçeköy, bölgenin önemli orman işletmelerinden biri konumundadır. Kara ikliminin hakim olduğu bölgede, kış ayları soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Tekirdağ’ın Karadeniz’e açılan tek kapısı olma özelliği taşıyan Saray; İstanbul-Kırklareli yolu üzerinde bulunur. İl merkezine Çorlu-Çerkezköy ilçeleri üzerinden 81 kilometre, Muratlı ilçesi- Vakıflar kavşağı üzerinden ise 78 kilometre mesafededir.


Süleymanpaşa

İlçede özellikle Barboros ve Kumbağ mahallerinde yazlıkların, sitelerinin çok olması yaz aylarında ilçenin hareketlenmesine neden oluyor. İlçe ekonomisinde; tarım, hayvancılık, turizm sektörleri belirleyicidir. İlçede iki adet liman ve tuğla fabrikaları yer alır. Süleymanpaşa ilçesi, toplam bin 111 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Söz konusu alanın yüzde 62’si tarım alanı olarak belirlenmiştir.


Şarköy

Şarköy ilçesine bağlı üç mahalle, iki belde ve 26 köy bulunur. Şarköy, il Merkezine sahil yolu ile 68 kilometre, E 23 karayolu ile 93 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Malkara, kuzeydoğusunda Tekirdağ, güney ve güneydoğusunda Marmara Denizi ve batısında Gelibolu bulunan ilçe, 555 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. Şarköy ve Mürefte’ye Ganoz Dağları hakimdir. Marmara Çukurları ile Ganoz Körfezi arasında Muratlı ve Çorlu’dan başlayarak, güneybatıya uzanan üç fay bulunan ilçe, depreme hassas bölgelerimiz arasında yer alır.


Marmara Denizi’ne bakan yamaçlarda iklim tipine uygun olarak maki ve fundalıklara rastlanır. İç kesimlerde ise; gürgen, dış budak, ıhlamur, çınar ve karaağaç görülür. İlçenin sahip olduğu toprakların kayda değer bölümü tarıma elverişlidir. Ormanlık alan olarak oldukça zengin olan Şarköy’de yarı nemli iklim tipi hakimdir. Akdeniz iklim tipi ile Karadeniz iklim tipi arasında geçiş özelliği gösteren bölgede; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç bölgelerde ise karasal iklim özelllikleri görülür. Tekirdağ-Malkara yolunun 48. Kilometresinde güneye ayrılan 38 kilometrelik yolla D-110 karayoluna bağlanmak mümkündür.  İl merkezine uzaklığı 86 kilometre olan ilçeyi, Tekirdağ’a bağlayan sahil yolu yeterince gelişmemiştir. Buna paralel düzenli bir deniz ulaşımı bulunmayan Şarköy’de yazları Avşa ve Marmara Adaları’na motor seferleri yapılır.


Tekirdağ’a istediğiniz ulaşım moduyla kolaylıkla gidebilirsiniz

Havayolu

Çorlu ilçesinde bulunan Tekirdağ Çorlu Havaalanı’ndan Rusya ve bağımsız ülkeler topluluğuna charter seferleri vardır. Uluslararası statüye sahip olan Tekirdağ Çorlu Havaalanı, il merkezine  37 kilometre mesafededir. Ulaşım, Çorlu minibüs ve dolmuşları ile sağlanır.


Demiryolu

Avrupa’ya giden demiryolları il sınırları içinden geçer. Tekirdağ, Çerkezköy ilçesinden İstanbul’a elektrikli tren seferleri yapılır. Ancak yol çalışmaları nedeniyle geçici bir süre seferler iptal edilmiş durumdadır.


Karayolu

Uluslararası transit E-84 ve D-100 Karayolları il sınırlarından geçer. İlin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli merkezlere bağlantısı bulunur.


Denizyolu

Denizyolları ile Marmara, Avşa, Erdek, Bandırma, Karabiga’ya yolcu/feribot, RoRo seferleri yapılır.  İl merkezine 39 kilometre mesafede bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde yer alan Martaş Limanı’nda ise tüm limancılık hizmetleri veriliyor.

Tekirdağ Gezi Rehberi
Tekirdağ Gezi Rehberi

Tekirdağ, muhteşem doğası ile tüm sporcuların gözde kentlerinden biri

Çorlu ve Saray’da binicilik ve rehabilitasyon imkanı veren at çiftlikleri vardır.  Biniciliğe uygun yapıları ve çiftçilikleri ile hem doğa içinde vakit geçirebilir hem de amatör olarak binicilik yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra tarih ve doğa yürüyüşü yapılabilecek yerler de bulunan Tekirdağ’da;  Hellenistik ve Bizans Devri kalıntılarının yer aldığı Kaletepe Kutsal Alanı, Kutsal Alan ve Klasik/Hellenistik devre ait kalelerinin bulunduğu Kartalkaya antik Hieron Oros, Hoşköy, İstanbul’a giden Roma-Bizans-Osmanlı su yolları ve su kemerlerinin görüldüğü Pazarlı-Vize-Çakıllı-Ayvacık-Saray, Çeşmebaşında piknik yapalabilirsiniz. Kartalkaya, Ganos sırtları Çakıllı (Vize) doğal ve tarih öncesi mağaraları ile Saray, Ergene Vadisi, Galata Deresi Güngörmez, Güneşkaya bölgenin cazip trekking alanlarından sadece bazılarıdır.


Bölge ve çevresinde rüzgar sörfü, yamaç paraşütü içinde uygundur. Şarköy’de rüzgar sörfü yapılırken, Yamaç paraşütü sporunda Yeniköy Nişantepe’de buluşan doğa severler, Uçmakdere Ayvasıl koyuna buradan iniş yapılabiliyor.

Tekirdağ - Kültür Tarih Sanat Yemek
Tekirdağ – Kültür Tarih Sanat Yemek

Göçebe toplulukların vatanı Tekirdağ

Traklar göçebe halde yaşayan topluluklardı. İ.Ö. 8-6 Yüzyılda Ege adalarından gelen Samos’lu kolonistler, Marmara Denizi kıyılarında koloni şehirler kurdu. Bunların en önemlileri bugünkü Tekirdağ sınırları içinde yer alan Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Bisanthe (Barbaros) olarak bilinen yerleşimlerdir. Trakya bölgesi İ.Ö.546-430 yılları arasında doğudan gelen Pers istilasına uğradı ve Pers egemenliği altında kaldı. İ.Ö. 352 yılında Makedonya Kralı II. Philip Trakya üzerine düzenlediği seferde, sahil bölgelerini ele geçirdi. Ancak Perinthos (Marmara Ereğlisi) büyük bir direniş gösterdi. II.Philip’ten sonra yerine geçen Büyük İskender Perinthos (M.Ereğlisi)’ni ele geçirmeyi başardı.  Ölümünden sonra bu bölge, Lysımochos’un egemenliği altına girdi. Bölge; İ.Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğu’ndan sonra Makedon ve Odris kralları arasında sürekli el değiştirmek zorunda kaldı.


Tekirdağ Geç Roma döneminde İ.S.3. Yüzyılda Rhaedestus ismi ile tarih sahnesine çıkmıştır.  Bizans döneminde Rodosto ismi ile biliniyordu. Osmanlılar 14. Yüzyılda Tekirdağ’ı Bizans Tekfurlarından aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk şeklinde değiştirildi. 18. Yüzyıla kadar bu isimle anılan kent daha sonra Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen “Tekfurdağı” adıyla anılmaya başlandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1927 yılında il Tekirdağ adını aldı.


Doğal güzellikleri, sahilleri ve temiz denizi ile Tekirdağ sizi çağırıyor

Marmara’nın en gelişmiş şehirlerinden biri olan Tekirdağ; doğal güzellikleri, sahilleri, temiz denizi, turistik tesisleri ve misafirperver her yıl yerli ve yabancı birçok tursiti ağırlamaya devam ediyor.  Eğer siz de Tekirdağ’a bir seyahat planlıyorsanız, başta gezi rehberimiz olmak üzere sizin için hazırladığımız bilgileri mutlaka okuyun. Tekirdağ, birçok bakımdan seyahat severleri etkileyecek kültürel, sosyal, tarihi ve turistik birikimi ile keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak illerimiz arasındadır.


Rüstem Paşa Külliyesi

Rüstem Paşa Külliyesi; camii, hamam, bedesten, medrese ve kitaplık bölümleri ile günümüzde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Rüstempaşa Külliyesi içinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Rüstempaşa Camii, 1553’te Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldı. Denize hâkim bir tepe üzerinde yapılan caminin 30 metre doğusunda bulunan medrese 1880’de yıkılınca üzerine ahşap bir okul kuruldu. Caminin batısında yer alan ve altı kubbeli, dikdörtgen planlı bir yapı olan bedesten ise son yıllarda onarıldı. Külliyenin camisi ile birlikte sağlam şekilde varlık göstermeye devam eden Rüstempaşa Camii’nin doğusunda ise 1988’de hizmete açılan bir çarşı bulunur. 49 dükkândan oluşan bu çarşıda alışveriş yapabilir, külliye mimarisi hakkında bilgi alabilirsiniz.


Rakoczi Müzesi ve Tarihi Tekirdağ Evleri

Tekirdağ il sınırları içinde bulunan Rakoczi Müzesi, 1720-1803 yılları arasında Türk misafirperverlik anlayışının örneklerinden biridir. 18. yüzyılın başlarında Macar Bağımsızlık Hareketi’nin önderi II. French Rakoczi ve taraftarlarını Padişah III. Ahmet tarafından yerleştirildiği yer olarak biliğnir. Bu tarihten ölümüne kadar bu evde yaşayan II. French Rakoczi’nin ölümünün ardından restore edilerek müze konumuna getirildi. Geleneksel bir Türk evi olan yapı, 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerindendir.


Namık Kemal Evi ve Namık Kemal Heykeli

Büyük şair Namık Kemal’in 1840’ta Tekirdağ’da doğduğu ve günümüzde müze olarak düzenlen Namık Kemal Evi, Tekirdağ Namık Kemal Derneği tarafından 1993’te restore edildi. Burada şaire ait eşyaların yanı sıra, Namık Kemal hakkında yazılmış eserler sergilenir. Namık Kemal Heykeli ise, merkezde yer alan hükümet binasının karşısında yer alır.


Uçmakdere

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinin şirin bir mahallesi olan Uçmakdere, Ganosların koynunda her mevsim kuşandığı renkleriyle ayrı güzellikler sunar. Uçmakdere’de, ziyaretçileri; üzüm bağları, zeytin ağaçları, asırlık çınar ağaçları, hoş sesiyle dere yatakları ve ıhlamur kokuları karşılar. Bakacak Tepe’ye doğru tırmanan sarı kantoron otlarının görsel bir şölen oluşturduğu bölgede dört pisti ve 625 metre yüksekliği ile yamaç paraşütü yapılır. Diğer yandan bir mübadil bölgesi olan Uçmakdere’nin taş merdivenli sokaklarında nostaljik bir gezi yapabilirsiniz. Uçmakderelilerden ipek böcekçiliği, tütün üretimi ve şarap yapımı hakkında da bilgi alabilirsiniz.


Hora Feneri

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine 20 ki,lometre uzaklıkta, Hoşköy’ün girişinde bulunan Hora Feneri, 1861’den bu yana aktif olarak kullanılır. 1861’de Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan fener yapımında kaynak kullanılmamıştır. Tüm bağlantıları vida ile birleştirilen Hora Feneri, demir bir yapıya sahiptir. Farklı mimari yapısı ile öne çıkan fenerin yüksekliği yaklaşık 25 metredir. Kendi etrafında tam dönüşünü 20 saniyede tamamlayan fener, bir dönüşünde dört kere çakabiliyor.


Eriklice Köyü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı bir köy olan Eriklice Köyü, tatil için İstanbul’a en yakın lokasyonlardan biri konumundadır. Küçük, sıcak ve sessiz yapısı ile Eriklice Köyü, kendine has bir yaşam tarzıyla öne çıkar. Berrak denizi, temiz havası, nefis yöresel yemekleriyle Erikli, Şarköy’e yedi kilometre ve Tekirdağ kent merkezine ise 94 kilometre mesafededir.


Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından biri olan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin müze binası, 1927’de Vali Konağı olarak yapıldı. 1977’de restore edilen yapı müze haline getirilen yapı, bölge ve çevresinde tarih öncesi çağlardan günümüze kadar ulaşan yaklaşık 25 bin esere ev sahipliği yapıyor. Müzede arkeolojik eserlerin yanı sıra 2 bine yakın etnografik eser de yer alıyor. Kentin tarihi ve kültürel yaşamı hakkında oldukça zengin bilgiler içeren ve Rakoczi Caddesi’nde yer alan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, gezi listenizde mutlaka yer almalıdır.


Tekirdağ’daki Antik Kentler

Tekirdağ zengin antik geçmişi sayesinde kentte birçok buluntu ve antik bölgeye ev sahipliği yapıyor. Bunların en önemlilerinden biri olan  ve MÖ. 6. yüzyılda Samoslu kolonistler tarafından kurulan Bisanthe, antik kaynaklara göre Heredot tarihinde deniz kıyısındaki en güzel kentlerden biridir. Bisanthe dışında, Tekirdağ merkezinde yer alan başlıca antik kentlerden biri de Heraion Teikhos’tur.  Marmara Ereğlisi ilçe merkezinde bulunan Perinthos, Ksenopohon’da Trak Kralı Seuthes’in kıyıdaki kentlerinden biridir. Antik çağda denizcilerin içinde sönmeyen ateşin bulunduğu rivayet edilen tapınağı barındıran Toronte ve M.S. 46 yılında Roma İmparatoru Cladius tarafından kurulan Apri de kentin en önemli antik bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.


Malkara

Tekirdağ’ın en güzel ilçelerinden biri olan Malkara’ya bağlı Elmalı Köyü, muazzam manzarası ve yemyeşil doğasıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Önceleri Rumların yaşadığı, Cumhuriyet’ten sonra ise Selanik’ten gelen mübadele göçmenlerine vatan olan bu şirin  yerleşimde Bizans dönemine ait Elmalı Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Elmalı’da, Kuştepe ve Panayır mevkiinde doğa yürüyüşleri yapabilir, Marmara ve Ege Denizi seyredebilirsiniz. Yine bir mübadil yerleşimi olan Yaylagöne’nin yanı sıra, taş evleri, bozulmamış doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile doğanın kalbinde şehrin stresinden uzak Sarıpolat’ı da görmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.


Saray

Muazzam doğasıyla etkileyici bir ilçe olan Saray’da yer alan Safaalan, Sultanlar Yolu doğa yürüyüş güzergahında yer alıyor. Nefis bir trekking noktası ve doğa severlerin buluşma adresi olan Safaalan’ın yanı sıra yine ilçeye bağlı Bahçeköy de görülmesi gereken yerler arasındadır. Tekirdağ’ın Karadeniz ile buluştuğu, doğal yaşamın sakin konumu olan Kastro’da son dönemlerde özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanların günübirlik haftasonları gittiği yerlerin başında geliyor. Flora ve faunasıyla çok özgün olan bu yerleşimde yeşil ve mavinin her tonu ile dinlenebilir ve Laladere’de piknik yaparak, sevdiklerinizle birlikte alabalık yerken keyifli zaman geçirebilirsiniz.


Çorlu Kalesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin kuzeybatısında yer alan Çorlu Kalesi, MS 6. yüzyıla ait bir eser niteliğindedir. Oldukça tarihi bir öneme sahip olan Çorlu Kalesi’nin günümüzde yalnızca kalıntıları kalmıştır. Bizans döneminde yapıldığı düşünülen kalenin doğu ve batısı, derin ve kuru dere yatakları ile çevrilidir. Kesme taş temeller üzerine moloz taş ve tuğladan duvarları örülen yapının sur duvarlarının ise yuvarlak kulelerle desteklendiğine şahit olabilirsiniz. Doğanın içinde hoş ve gizemli bir tarihi yolculuk yapmak isterseniz Çorlu Kalesi, mutlaka gezi listenizde yer almalıdır.


Birbirinden güzel Tekirdağ festivallerini mutlaka görün

Uluslararası Trakya Kukla Festivali

Türk ve yabancı ekipler kuklacılık alanındaki marifetlerini 27 Mart tarihinde Tekirdağ Merkez’de yapılan Uluslararası Trakya Kukla Festivali’nde sergiliyor. Türkiye dahil olmak üzere İtalya, Arjantin, Brezilya, Ukrayna gibi birçok ülkeden kukla sanatını icra edenlerin katıldığı 12 ekiple düzenlenen festivalde eğlenceli ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Her yerde karşılaşamayacağınız etkinliklerden biri olan Kukla Festivali, hazır yakalmışken ziyaret edeceğiniz yerlerden biridir.


Saray Bahar ve Kültür Festivali

Saray Belediyesi tarafından 25-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Saray Bahar ve Kültür Festivali, bölge halkı tarafından ‘balçık panayırı’ olarak da bilinir. Zamanla gelenekselleşen bu etkinlik festival haline  gelmiştir. Toplumsal huzur ve barışın amaçlandığı festival kapsamında çeşitli eğlence ve kültürel etkinlikleri sergilenir. Saray festivali sınırları aşarak bugün itibarıyla Tekirdağ tanıtımında etkili bir araç haline gelmiştir.


Tekirdağ Kiraz Festivali

Her yıl geleneksel olarak 13-19 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ Merkez’de organize edilen Kiraz Festivali, ilk kez 1962’de “Kiraz Cümbüşü” adıyla düzenlendi. Festival geleneksel bir boyut kazanarak, günümüze kadar gelmiştir.


Ayçiçeği Festivali

Tekirdağ ve Türkiye açısından önemli bir tarım ürünü olan ayçiçeği bölgede unutulmuyor. Ağustos’un ikinci haftası Hayranbolu’da düzenlenen Ayçiçeği Festival ile bitkinin üretimi, önemi, ihracatı ve tanıtımı yapılıyor. Festival düzenlenen halk oyunları ve müzikli gösterilerle de şenlendiriliyor.


Malkara Tarım ve Süt Ürünleri Festivali

Malkara, hayvan varlığı ve kalitesi bakımından Türkiye’nin önde gelen yerleşim yerleri arasındadır.  Aynı zamanda süt inekçiliği ve damızlık hayvan bakımından tercih edilen açık pazar konumuna dönüşen festivalde; yaklaşık 54 bin büyükbaş hayvan ile hayvansal üretimlerin tanıtımı yapılıyor. Bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan büyükbaş havyan besiciliği sayesinde özellikle  Malkara ilçesinde kayda değer süt üretimi yapılıyor. Hindi ve kanatlı hayvan besiciliğinin de gelişme gösterdiği ilçede söz konusu festival ile ürünler halkla sunulur.


Çocuk Festivali

Okullar açılmadan önce çocukların okula motive edilmesi ve hoşça vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali, 3-4 Eylül tarihleri arasında il merkezinde yapılır. Çocukların sevdiği hemen hemen her şeyi festival alanında görebilirsiniz. Okul çağındaki çocuklar aileleriyle birlikte her yıl bu festivale yoğun katılım gösterir.


Tekirdağ yemekleri ile damaklarınızı şenlendirin

Kendine özgü ve zengin mutfağı ile öne çıkan Tekirdağ’da kelle bilinen yemeklerindendir.  Ayva kallesi ve kurutulmuş erikten yapılan erik aşı da en çok tercih edilen yemek türlerindendir. Meyve çeşitlerinden ve kabaktan reçel yapımı da bölge insanın beslenmesinde etkilidir. Hemen her yemekte bir tatlı türü bulunan Tekirdağ sofralarında; zerde, nişasta helvası, irmik dolması, höşmerim, hakuk, cizleme, baba tatlısı, başlıca tatlılardır. Gülbarak böreği, burgulu börek, bunların dışında geleneksel yemekler arasında çeneçarpan çorbası, cıllık, elbasan tava, kodrul manır, papaz mancası (Köpoğlu salatası), şaraşura, yoğurtlu borani ilk akla gelenlerdir. Tekirdağ ile özdeşleşmiş Tekirdağ köftesi, Tekirdağ rakısı ve şarabı, meyvelerden de Tekirdağ karpuzu ve kirazı ile tanınan tatlar, Tekirdağ’da olmazsa olmaz türlerdir. Geleneksel Tekirdağ yemekleri arasında ise; bulama, çeneçarpan çorbası, cıllık, elbesan tava, gülbarak böreği, höşmelim, hakuk, kalle, kodrul, mangır, papaz mancası, pireşe, şaraşura, yoğurtlu borani, zennik geziniz sırasında mutlaka denemeniz gereken tatlardır.

Tekirdağ Gece Hayatı
Tekirdağ Gece Hayatı

Şarabı ve rakısıyla ünlü Tekirdağ, sizi bekliyor

Bölgede rakısı ve şarabıyla ünlü olan Tekirdağ’da yaz kış her mevsim gece hayatı aktiftir. Özellikle yaz döneminde hafta sonları İstanbulluların da bölgeye akın etmesi ile ilin nüfusunda artış kaydedilir. Nüfusu yaklaşık bir milyon olan kentte gece hayatı, daha çok bar, meyhane ve gece kulüplerinde sabaha kadar sürer. Son yıllarda turizme açılan kentte, yeni eğlence mekânlarını da açılıyor. Süleymanpaşa ilçesinde yer alan ve genellikle öğrencilerin tercih ettiği Cities Bar, kentte öne çıkan mekanlarından biridir. DJ performanslarının yanı sıra canlı müzik etkinlikleri ile de Tekirdağ gece hayatında etkili olan Cities Bar, özellikle hafta sonları gençlerin uğrak yerlerinden biridir.


Umurbey Winehouse gerek nezih ortamı gerekse nefis şarapları ile sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz başka bir mekan olabilir. Atatürk Bulvarı’nda yer alan mekân özel günleri kutlamak için de oldukça uygundur. Tekirdağ merkezde bulunan Garaj Pub ise kentteki diğer eğlence yeridir. Denize sıfır konum ile Tekirdağlıların en çok tercih ettiği mekanlardan biri olan Aheste Cafe & Bar, haftanın belirli günlerinde ise canlı müzik yapılır. Marmara Denizi’ni seyrederek eğlenmek isteyenlere bir diğer mekan olarak Pikap’ı öneriyoruz. Özellikle harika kokteylleri ile adından söz ettiren mekan, keyifli ve nezih ortamlardandır. Look Pub & Shot, hızlı servis anlayışı, kaliteli müziği ile Tekirdağlı gençlerin tercih ettiği eğlence mekânları arasındadır.


Barbaros Mahallesi’nde yer alan İskele Rum Meyhanesi Tekirdağ’ın Ege meyhanesi konsepti ile hizmet verek kaliteli mekanlarındandır. Hafta sonu fasıl geceleri ve deniz ürünleri ile yolunuz Tekirdağ’a düştüğünde mutlaka gitmeniz gereken mekânlardandır. Sadece yazın değil kış aylarında da oldukça ilgi gören mekan, özellikle il dışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Selanik Meyhanesi ise yine Tekirdağ’ın nezih ortamlarından biri olarak sevdiklerinizle gönlünüzce eğleneceğiniz deniz ürünleri ile damaklarınızı şenlendirebileceğiniz mekandır.