Raylarda TCDD devri bitiyor. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Türikye Lokomotif ve Motor Sanayii, Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayi, Türkiye Vagon Sanayi’nin birleştirilmesiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi’nin kurulmasına Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararıyla karar verildi.

TCDD’de böyle üç şirket birleştirildi ve TCDD devri de sona erdi. Yeni kurulan firmaya ise Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TÜRASAŞ, ismi verildi. Böylece TCDD’ninbu yıl sonunda yolcu taşıma hakkı son buluyor. Şirketin organları, sermayesi, görevleri ve diğer ilgili hususların ana statüsünde belirtildi. Birleştirilen üç kamu şirketine ait hak ve yükümlülükler, taşınır ve taşınmazları, personelleri, dolu-boş-pozisyonları TÜRASAŞ’a aktarılacak.

TCDD, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş özel bir resmi kurumdu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise yap-işlet modeliyle sermaye sahiplerince işletiliyordu. 24 Mayıs 1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı kanunla devlettirilmiş ve Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi adıyla yapılandırılmıştır. 31 Mayıs 1927 tarih 1042 sayılı kanunla ise Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi adını almıştı. 1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresiyle yönetiliyordu. 29 Temmuz 1953 6186 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi olarak Kamu İktisadi Devlet Teşükkülü haline getirilmişti. Daha sonra 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu kimliğini almıştır.

Demiryolları ilk kez 1825 yılında İngiltere’de başlayan demiryolu ulaşımının, toprakları 3 kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’na girişi diğer birçok ülkeye göre çok erken dönemde başlamıştır. Osmanlı topraklarında ilk demiryolu serüveni 211 kilometrelik Kahire-İskenderiye hattının verilmesiyle başlar. 1866 yılında Osmanları toprakları üzerinde demiryolu hattının uzunluğu 519 km’dir. Bu hatların 1/4’lük yanı 130 km’lik bölümü Anadolu toprakları üzerinde, geri kalanı ise 389 km’lik bölümü ise Köstence-Tuna ve Varna-Rusçuk arasında yer almıştır. Anadolu’da ise 22 Eyül 1856 yılında ilk demiryolu hattı 130 km’lik İzmir-Aydın demiryolu için İngiliz firması olan ORC’nin ilk kazmayı vurmasıyla başlamıştır. İmtiyaz ise İzmir Valisi Mustafa Paşa zamanında 1857 yılında İzmir’den Aydın’a ve Osmanlı Demiryolu kumpanyasına aktarılmıştır. Anadolu topraklarındaki ilk demiryolu hattı ise 130km’lik bu hat 10 yıl sürmüş ve 1866 yılında Sultan Abdülaziz zamanında bitmiştir.