Munzur Vadisi ve Halvori Gözeleri’nde bungalov tipi otel yapılması için resmi süreç başladı. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım süreci hukuksuzluk olarak değerlendirdi.

Munzur Vadisi 1971 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Milli Park olarak ilan edilmişti Parkın önemli kaynak değerlerinden olan Halvori Gözeleri, mistik, ilgniç ve farklı güzelliklere sahip bir yer. Çevre halkı tarafından da burası kutal su olarak kabul görmüş ve burada inançlarını sürdürüyorlar. Gözelerde bir çok sayıda su kaynakları çıkıyor.

2872 sayılı Millî Parklar Kanunu ile Millî Parklar Yönetmeliğine göre Halvori Gözeleri Millî Parkı ‘Mutlak Koruma Zonunda’ bulunmaktadır.

Munzur Vadisi’nde bulunan Halvori Gözeleri hem kültürel hem de inançsal yönden önemli bir kültürel miras özelliğine sahip. Ancak Doğa koruma ve Milli Parlar Genel Müdürlüğü XV. Bölge Müdürlüğü’nce Halvoli Gözeleri’ne bungalov tipi otel yapılması için resmi süreci başlattı ve bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde inşaatın gerçekleşmesi söz konusu olacak.

1-Bölge Munzur Vadisi Millî Parkının Mutlak Koruma Zonundadır. Bu sahalarda insan kaynaklı hiçbir faaliyete izin verilmez.
2-Bölge, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesinin EK-II Listesine göre koruma altında bulunan Yaban Keçilerinin habitat alanıdır. Bu alanlarda insan etkileşimi kesinlikle yasaktır.
3-Bölge Birleşmiş Milletler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi hükümlerine göre koruma altındadır.
4-Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre de bölgenin doğal peyzajının korunması esastır.
5-Bölgede Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi bulunmadığından insan kaynaklı atıklar 2872 sayılı Çevre kanununa aykırı şekilde toprak ve suya karışacaktır. Bu durum ise başta su kaynağı durumundaki Halvori Gözelerinde ve Munzur nehrinde geri dönüşümü olmayacak kirlenmeye sebebiyet verecektir. Netice olarak, sucul ekosistem bozulacaktır.
6-Gözeler Aleviler açısından ziyaretgâh yeri olup “Kavl-u karar” mekânıdır.
7-Dünyada ve Türkiye’de doğal yaşam ortamlarının insan baskısı ile tahrip edilmesinin virüs salgını gibi hangi olumsuzluklara sebebiyet verdiğinin son derece açıkça anlaşıldığı bugünlerde Halvori Gözeleri gibi ender bulunan bir tabiat sahasında Otel inşa edilmesinin anlaşılır bir yanı da yoktur.

Avukat ve Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım, doğaya ve kültürel mirası ticarileştirmeye karşı olduklarını, yukarıda açıklanan tüm gerekçelerle otel projesinden vazgeçilmesi gerektiğini, aksi halde Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi olarak tüm hukuksal yollara başvuracaklarını açıkladı.