Belediye mülkiyetinde bulunan Galata Kulesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devir kararıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a mektup yazdı.

Mektupta Galata Kulesi’nin 1855 yılından itibaren İstanbul Belediyesi’nin tüzel kişilğinin mülkü olduğu belirtilirken, kararın milletin asırlardır vakıflar geleneğiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu hukuksuz ve hakkaniyetsiz girişimlerinizi kamuoyuyla paylaşacak ve bakanlığınızın tutumlarının İstanbul haklı tarafından bilinmesini sağlayacağız” dedi. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu ifade eden İmamoğlu, mahkeme sürecinin devam ettiğini de anımsattı.

İmamoğlu mektubunda, İBBB olarak başta Galata Kulesi olmak üzere diğer kültürel ve anıtsal varlıkların işletilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak belediye ve bakanlık arasında uzlaşma ve işbiriği zemini geliştirmek için uzun süre verilen çabaların kamu yararına bir sonuç vermediğini açıkladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul şehrinin kültürel ve anıtsal varlıkları ile ilgili geleceğe ilişkin bir master plan hazırlamak, bu plan doğrultusunda bakanlığınızla her alanda iş birliği yapmak ve neticede hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin turizm sektörünün yeniden hareketleneceği günler için omuz omuza çalışmak yerine, bakanlığınızın tarihi gerçeklere, hukukun evrensel ilkelerine ve vakıf anlayışının özüne aykırı kararı ve müdahalesi nedeniyle kaynaklarımızı ve değerlerimizi heba eden bir noktaya gelinmiştir.”

İmamoğlu kulenin kullanımı üç konuda eleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kültürel ve turistik varlıklarına sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Müşterek projeler yerine tek taraflı yönetilen varlıklara el koymanın hem şehrin geleceğine hem de devletin geleneklerine aynı zamanda miras ve anıtsal yapılara zarar vereceğini belirtti.

Kule’yle ilgili plan ve projelere İBB’nin erişemediğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, “Galata Kulesi gibi tarihi miras niteliğinde bir eserin, plansız-programsız bir yatırıma konu edilmesi, hem esere, hem eserin fonksiyonuna zarar vererek telafi edilmesi imkansız sonuçlara yol açacak hem de kamu kaynaklarının akıbeti belirsiz şekilde harcanması nedeniyle kamu zararlarının doğmasına sebep olabilecektir” diye konuştu.

Galata Kulesi 1855 yılından günümüze kadar belediyenin tüzel kişilğinin mülkü konumunda. Osmanlı Devleti zamanında bu tarz kültür ve anıtsal miraslar belediyelerin güvencesine devredilmiş. Ancak 2008 yılında çıkan Vakıf Kanunu’na göre ise 2019 yılında Kule’nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle ilgili dava ise sürüyor.

“2008’den bu yana dile getirilmeyen kulenin sözde vakıf kültür varlığı olduğu iddiası, her ne hikmetse göreve başladığımızdan 1 ay sonra devreye sokulmuştur. Hukukun işleyeceğine ve mahkeme sürecinin Galata Kulesi mülkünün tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tescili ile sonlanacağına inancımız tamdır” diyen İmamoğlu son olarak Haydarpaşa ve Sirkeci Garları kararlarını da hatırlatarak Galata Kulesi’nin de Bakanlığa devredilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi’yle beraber 10 farklı belediye mülkünün devriyle ilgili açıklama yapacaklarını belirtti.