Kastamonu’da bulunan Eski Turaş oteli satılığa çıkarılıyor. Saraçlar Mahallesi’nde 2.314,00 metrerarelik yüzölçüme sahip, vasfı; kargir otel binası ile arsası bulunan otel satılmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Kastamonu İl Özel İdaresi’ne ait olan Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi’nde bulunan 934 ada, 18 parselde kayıtlı bulunan 2.314.00 metrekarelik  kargir otel binasıyla arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü olarak ihaleye çıkarıldı. İhalenin bedeli ise 2.920.000,00₺ ve geçici teminatı ise 87.600,00₺ olarak açıklandı.

02.06.2020 Salı günü saat 11:00’da Kastamonu Vallili toplantı salonunda ihale gerçekleşecek.

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:
1 – Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı, 2.314,00 m2 yüzölçümlü, vasfı; kargir otel binası ve arsası olan (Eski Turaş Oteli) taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 – İhale bedelinin %50’si peşin geri kalanın ise (1) birer aylık dönemlerde (4) dört eşit taksit halinde tahsil edilecektir.

3 – Bahse konu olan taşınmazın muhammen bedeli 2.920.000,00 TL olup, geçici teminatı 87.600,00 TL.

4 – İhale 02.06.2020 Salı günü saat 11.00 de Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

5 – İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6 – İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)

b) 2020 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2020 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2020 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2020 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 01.06.2020 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Genel Meclisi Binasındaki Encümen Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 – İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 – Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

Coronavirüs salgını nedeniyle bir çok otel satılığa çıkarılerken, bir çok otelde sezonu kapatmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra Turizm Bakanı Ersoy turizm sezonunun Mayıs ayının son haftasında açılacağını belirtti. Salgınla ilgili olarak da hijyen kuralları, sosyal mesafe gibi önlemlere uyan tesislere sertifika verileceğini ve bu sertifikayı kazanan tesislere hizmete açılma izni verileceğini açıklamıştı.