Elazığ Gezi Rehberi
Elazığ Gezi Rehberi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde bulunan Elazığ ili, 9 bin 151 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olup; doğuda Bingöl, kuzeyde Tunceli, batı ve güneybatıda Malatya, güneyde ise Diyarbakır ile komşudur. Doğu, batı ve güneyden Güneydoğu Toros dağlarının batı uzantıları ile çevrili olan Elazığ topraklarının 826 kilometrekaresi baraj ve doğal göller ile kaplıdır. İldeki başlıca nehir Fırat olup, bu nehrin birçok kolu da Elazığ sınırları içinde geçer. Ayrıca Türkiye’nin büyük gölleri arasında bulunan 86 kilometrekare yüzölçümüne sahip Hazar Gölü kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunur. Keban, Karakaya, Kralkızı ve Özlüce barajları ile de çevrili olan Elazığ’ın deniz seviyesinden yüksekliği kent merkezinde bin 67 metredir. Akdağlar, Hazarbaba, Mastar Dağı, Yaylım Dağı, Haşto, Hasan Dağı, Asker Dağı, Meryem Dağı ve Taşkele Dağı ildeki başlıca dağlardır. Ağırlıklı olarak karasal iklimin yaşandığı ilde, barajlar nedeniyle bazı bölgelerde farklılıklar dikkat çekmektedir.


Elazığ’ın seyrek ormanları meşeliklerden oluşuyor…

Elazığ’daki orman alanları bölgenin yarı kurak iklim şartlarına uyum sağlayarak, seyrek ormanlar şeklinde gelişmiştir. Ağaçların yüzde 95 gibi orandaki büyük kısmı meşe olup, bunun yanı sıra az sayıda da olsa ardıç, yabani kiraz, badem, armut gibi yabani meyve türleri de görülmektedir. İlde en yaygın bulunan meşe türleri ise mazı meşesi, tüylü meşe, saçlı meşe ve Lübnan meşesidir. Elazığ’daki meşe ormanlarına en çok Palu, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde ve Karakoçan’ın kuzeyinde rastlanır. Ormanların genelde tahrip edildiği il genelinde, diğer ormanlık alanlar ise Baskil’de Bulutlu ve Karga Dağı çevresinde, Keban çevresindeki Hacısor Dağı, Harput platosunun kuzeyi ve Hazar Gölü çevresi ile Kömürhan bölgesinde yer alır.


Zengin bir faunaya sahip olan Elazığ’da, memeli hayvanlar ağırlıklı olarak su kenarlarında beslenmektedir. Bölgedeki ormanlık alanlar ise çok sayıda kuş ve memeli hayvana barınma imkanı sunar. Dağların yüksek yerlerindeki kayalık ve çıplak alanlarda da çok sayıda kuş türünün yuvası vardır. İlde yapılan çalışmalarda doğal olarak yaşayan 29 tür tatlı su balığı tespit edilmiştir. Ayrıca beş tür amphibia ile 19 tür sürüngen saptanan il genelinde, biyolojik çeşitlilik bakımından en yüksek tür 66 ile kuşlara aittir. Memeliler grubunda ise 26 tür mevcuttur.


Elazığ’ın göllerle ve dağlarla çevrili ilçeleri…

Ağın

Bir bölümü Keban Barajı altında kalan Ağın, baraj gölü kenarında yeşil bir ilçedir. Leblebisiyle ünlü olan ilçenin tarihi Milattan Önce 16’ncı yüzyılda bölgeye yerleşen Hurrilere kadar uzanır. Fırat Nehri’nin kollarından Karasu, Ağın’ın doğu sınırı boyunca devam eder ve Keban yakınlarında Murat Irmağı ile birleşip Fırat’ı oluşturur. İlçede bulunan tarihi ve turistik yerler; Kilise Yazısı Höyüğü, Ağın Nekropolü, Kalecikler Höyüğü, Hoşirikte Bizans Kilisesi, Kara Mağara Köprüsü, Pağnik Köyü Öreni, Kaya Sığınağı ve Hastek Kalesi’dir. Ağın’ın Elazığ’ın yanı sıra Malatya’nın Arapgir ve Erzincan’ın Kemaliye ilçelerine karayolu ile ulaşımı mevcuttur.


Alacakaya

Elazığ şehir merkezine 85 kilometre mesafede olan Alacakaya ilçesi; Elazığ’ın Maden, Palu, Arıcak ve Diyarbakır’ın Ergani ve Dicle ilçelerine komşudur. Tarihi ilçede krom madeninin çıkarılmasıyla başlayan Alacakaya, 1935’te Etibank tesislerinin kurulmasıyla yerleşim merkezi haline gelmiştir. 1987 yılında belediye statüsü kazanan Alacakaya, 1990 yılında ilçe yapılmıştır. Murat Hanı isimli tarihi yapıya sahip olan ilçe, oldukça doğal güzellikleri barındırır. Bunlardan birisi olan Sori bölgesindeki şelale ve küçük göl, görenleri kendisine hayran bırakır.


Arıcak

Kent merkezine 125 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçesi, 1972 yılında belediye olduktan sonra 1987 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. İlçeye bağlı Erimli, Bükardı ve Üçocak beldeleri ile 26 köy mevcuttur. Arazi yapısı ağırlıklı dağlık olan Arıcak ilçesinde ekonomi, tarıma ve daha çok hayvancılığa bağlıdır. Elazığ il sınırları içindeki en yüksek dağ olan Hacı Ali Dağı bu ilçe sınırları içinde bulunur. Dicle Irmağı’nın kaynağı olan Mirvan Çayı Arıcak ilçe merkezinden geçmektedir. İlçenin Erimli beldesinde bir de harika şelale vardır.


Baskil

Elazığ kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan Baskil ilçesinin doğusunda Elazığ kent merkezi, güneydoğusunda Sivrice, batısında Karakaya Baraj Gölü ve Malatya’nın Arguvan ilçesi, güneyinde Malatya’nın Kale ve Doğanyol ilçeleri, kuzeyinde ise Keban bulunur. Düz bir arazi yapısına sahip olan Baskil, çevresinde çeşitli tepeler ve dağlara sahiptir. İlçedeki ilk yaşam izleri Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Karakaya Barajı çalışmaları yapılırken ortaya çıkan kalıntılar, Fırat havzasında çok sayıda kavmin yaşadığını göstermiştir. İlçedeki en önemli dağlar Haroğlu ve Hacı Mustafa’dır. Baskil, karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımına da sahiptir.


Karakoçan

Elazığ’ın kuzeydoğusunda bulunan Karakoçan ilçesinin il merkezine uzaklığı 100 kilometre civarındadır. Bir merkez ve Sarıcan beldesi olmak üzere iki belediye sahip olan ilçenin ayrıca 88 köy ve 52 mezrası mevcuttur. 1936’da ilçe statüsü kazanan Karakoçan, yeni bir yerleşim yeridir. Kuzeyinde Bingöl’ün Kiğı, doğusunda Bingöl il merkezi, batısında Tunceli’nin Mazgirt ve Nazimiye, güneyinde Elazığ’ın Palu ve Kovancılar ilçeleri ile çevrili olan Karakoçan, ilçe merkezi olarak ovalık bir alanda bulunur. Ancak ilçe geneli dağlık bir yapıya sahiptir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilçede, dağlık bölgeler meşe ormanlarıyla dikkat çeker. Karakoçan’ın içine kadar uzanan Peri Çayı, doğal güzellikler oluşmasına yol açmıştır. Çay kenarında yer alan Kolan kaplıcaları her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilir.


Keban

Keban Barajı’yla aynı adı taşıyan ilçe, Elazığ şehir merkezine 46 kilometre mesafede yer alır. İlçeye bağlı 30 köy ve 21 mezra bulunur. Doğusunda Elazığ il merkezi, batısında Malatya’nın Arapgir, kuzeyinde Tunceli’nin Çemişgezek, kuzeybatısında Elazığ’ın Ağın ve güneyinde ise Elazığ’ın Baskil ilçeleriyle komşu olan Keban’ın ilk olarak ne zaman kurulduğu saptanamamıştır. Ancak 10’uncu yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığına dair önemli bulgular mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli merkezlerden biri olan Keban, özellikle 1700’lü yıllardan itibaren ekonomik yönden gelişmiştir.


Kovancılar

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Kovancılar ilçesi, ilin doğusunda yer alır. 76 köyün bağlı olduğu ilçe, Bingöl-Elazığ yolunun Tunceli yolu ile kesiştiği noktada bulunur. Düz ve geniş bir ova üzerinde kurulu bulunan Kovancılar, çevresi baraj gölleri ve Murat Nehri ile çevrili olduğu için bir yarımada görüntüsü verir. Genelde tarıma dayalı ekonomisinde son zamanlarda endüstri bitkileri yetiştirilmeye başlanmıştır. Eti Krom Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu ilçe, Elazığ’ın hızlı gelişen ilçelerinden biridir.


Maden

Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde yer alan Maden ilçesinin il merkezine uzaklığı 80 kilometredir. Kara ve demir yolu ulaşımına sahip olan ilçenin bir beldesi ve 37 köyü mevcuttur. Doğuda Ergani ve Dicle, batıda Sivrice ve Elazığ Merkez, güneyde Ergani, Çermik ve Çüngüş, kuzeyde Palu ve Alacakaya ilçeleri ile komşu olan Maden, yapılan araştırmalara göre tarihi Milattan Önce 2000’lı yıllara kadar uzanan bir ilçedir. Tarihte sırasıyla Mitanni Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Selçuklular’ın egemenliğinde olan ilçe, 1515’te Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.


Palu

Elazığ şehir merkezine 75 kilometre mesafede yer alan Palu ilçesine bağlı iki belde vardır. Murat Nehri çevresindeki düzlükler ve güneydeki Doğu Toros silsilesini oluşturan Akdağlar’dan oluşan ilçe arazisi çoğunlukla dik ve sarp özellikler gösterir. Doğuda Bingöl il merkezi, batıda Elazığ il merkezi, kuzeyde Kovancılar, güneyde Arıcak ve Alacakaya ilçeleri ile komşu olan Palu, Murat Nehri vadisi üzerinde yer alır. Bölgede bulunan İlkçağ ve Ortaçağ’dan kalma eserler, ilçenin tarihinin oldukça eskilere dayandığının kanıtıdır.


Sivrice

Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde yer alan Sivrice ilçesi, il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunur. Hazar Gölü ilçede çok güzel manzaralar yaratır. Tarihi Selçuklu öncesine kadar uzanan ilçenin, 49 köyü vardır. Hazar Baba ile Mastar dağları arasında bulunan Hazar Gölü’nün batı sahilinde yer alan Sivrice, doğuda Maden, batıda Baskil, güneyde Pütürge ve kuzeyde ise Elazığ il merkezi ile komşudur. Hazar Gölü’nden dolayı özellikle Elazığ ve çevre illerin eğlence, dinlenme ve tatil merkezi konumunda olan Sivrice’de pek çok tesisin yanı sıra plaj da bulunmaktadır.


Elazığ’a nasıl gidilir?

Doğu Anadolu Bölgesi’nin geçiş merkezlerinden biri olan Elazığ, sahip olduğu alternatif ulaşım yollarıyla gidilmesi kolay şehirlerden biridir. Türkiye’nin dört bir tarafına bağlanan karayollarının yanı sıra demiryolu ve havayolu ulaşımına da sahip olan ilde, Keban Barajı’ndan bazı ilçelere su yolu ulaşımı da mevcuttur.


Karayolu

Elazığ’dan karayolu ile tüm şehirlere ulaşım mümkündür. Kente ulaşmak için Ankara, Kayseri ve Malatya üzeriden geçen otoyol ve devlet yolu kullanılabilir. Ayrıca ilin Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Van gibi illerle de karayolu bağlantısı vardır. Karayolu ile yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları ile kente gidilebileceği gibi özel araçlarla da ulaşım sağlanabilir.


Havayolu

Elazığ’a havayolu ile ulaşımın en kolay seçenek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Karayolu ile İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden ulaşımın oldukça uzun sürdüğü Elazığ’a bir buçuk saatlik bir uçuşla gidilebilir. Elazığ Havalimanı’na her gün İstanbul ve Ankara’dan havayolu şirketleri tarafından tarifeli uçuşlar düzenlenmektedir. Şehir merkezinden 12 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanına servisler ve taksiler ile gidilebilir.


Demiryolu

Malatya’dan gelerek, Maden ve Ergani ilçeleri üzerinden Diyarbakır’a devam eden demiryolu Elazığ’dan geçmektedir. Tatvan’a kadar devam eden bu hat üzerinden kente ulaşmak mümkündür. Elazığ-Ankara arasında çalışan Mavi Tren, 1998 yılından beri hizmet vermektedir. Tren garından her gün Malatya, Gaziantep, Adana ve Mersin’e karşılıklı sefer düzenleyen Fırat Ekspresi, haftada dört gün Ankara ile Elazığ arasında karşılıklı sefer yapan 4 Eylül Mavi Treni, haftada üç gün posta yolcu treni, haftada iki gün Vangölü Ekspresi, haftada bir gün Şam Ekspresi ve yine haftada bir gün Transasya Ekspresi seferleri de mevcuttur. İl sınırları içerisindeki uzunluğu 270 kilometre civarında olan demiryolunda 16 tane istasyon mevcuttur.


Su Yolu Taşımacılığı

Özellikle son yıllarda artan su yolu taşımacılığı da Elazığ’dan bazı ilçe ve illere ulaşmak için alternatiflerden biridir. Keban Barajı üzerinden; Elazığ-Pertek, Elazığ-Çemişgezek, Elazığ-Ağın ve Baskil-Malatya arasında karşılıklı feribot seferleri düzenlenmektedir.

Elazığ Gezi Rehberi
Elazığ Gezi Rehberi

Elazığ’da doğa sporlarında sular önemli yer tutuyor

Su Sporları

Elazığ’da yapılabilen doğa sporlarında ilde bulunan göllerin öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Hazar Gölü bu konudaki etkinliklerle gelişmiştir. Kentin güneydoğusunda bulunan ve merkeze 26 kilometre mesafede yer alan tektonik özelliklere sahip Hazar Gölü, turistik ve ekonomik önemli bir değer yaratmaktadır. Bölgede kendine has plajlara sahip, su sporları ve olta balıkçılığı için de uygun olan göl, gün içindeki farklı saatlerde mavinin ve yeşilin her tonuna dönüşür.


Dağ ve Doğa Yürüyüşü

Dağ ve doğa yürüyüşleri için en uygun yer, 2 bin 347 metre yükseklikteki Hazarbaba dağı ve doğusunda yer alan 2 bin 171 metre yüksekliğe sahip Mastar dağlarıdır. Bu dağlardan Hazar ve Keban baraj göllerini seyretmek, harika manzaralar eşliğinde yürümek müthiş keyif verir. Dağlar, zengin flora ve faunası ile yaz aylarında çokça tercih edilen parkurlara sahiptir. Ayrıca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında organize edilen Hazarbaba Dağ-Doğa Yürüyüşü büyük bir ilgi çeker.


Kayak

Sivrice’ye 6 kilometre mesafede, Hazar Gölü kenarında 2 bin 347 metre yüksekliğe sahip Hazar Baba Dağı’nda bulunan kayak merkezi kış sporları için bölgenin vazgeçilmez yerlerinden biridir. Kayak evi ve kafeterya olmarak iki binanın bulunduğu Hazar Baba Kayak Merkezi’nde, günübirlikçilere kayak takımları da temin edilmektedir. 2000’de teleski tesisi büyütülerek bin 700 metreye çıkarılmış, kayak pisti de geliştirilerek amatör ve profesyonel kayakçılara daha iyi hizmet verecek hale getirilmiştir. Kayak yaparken, Hazar Gölü ve Keban Baraj Gölü’nün harika manzarasını seyretmek de mümkündür.


Kamp Karavan

Elazığ’da karavan kamp için gayet elverişli ortamlar bulunmaktadır. Bunlardan biri Sivrice ilçesine bağlı Güney köyü Hacıbey bölgesinde faaliyette bulunan tesislerdir. Yine Hazar Gölü kenarında belediyenin çadır ve kamp kurmaya uygun alanları mevcuttur. Keban Baraj Gölü kıyılarında ve Cip Barajı mesire alanında da kamp yapmak mümkündür. Öte yandan Murat Nehri Vadisi, bisiklet turları yapmak için oldukça uygun alanlara sahiptir.


Sportif Olta Balıkçılığı

Bölgenin en zengin sularına sahip olan Elazığ’da olta balıkçılığı yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Fırat Nehri ve Keban Barajı’nda 20’yi aşkın balık türü vardır. Bunlar arasında en çok ilgi gören aynalı sazan balığı olup, ayrıca alabalık da olta balıkçılarının tercih ettiği türler arasındadır.

Elazığ - Kültür Sanat Tarih
Elazığ – Kültür Sanat Tarih

Binlerce yıllık geçmişiyle Elazığ’ın tarihçesi…

Şehir merkezinin tarihi yeni olmakla birlikte, bölgenin tarihi oldukça eskilere dayanır. Bu bakımdan Elazığ tarihi, devamı konumunda olduğu Harput’un tarihi ile birlikte ele alınır. Harput ve çevresi, Türk boylarının en eski Anadolu yerleşim yerlerinden biridir. Fırat Nehri nedeniyle buradaki sulak ve verimli ovada,  Paleolotik çağdan beri yerleşim vardır. Hitit tabletlerine göre, Elazığ ve çevresi  Milattan Önce 2000’li yıllarda İşuva diye anılmaktadır. Milattan Önce 12’nci ve 7’nci yüzyıllar arasında bölge Urartular’ın kontrolü altında olmuştur. Harput Kalesi, Altınova Norşuntepe’de çıkarılan Urartu yerleşkesi, Palu Kalesi, Karakoçan ve İzoli’deki çivi yazılı kitabeler, Urartu döneminin kanıtları olarak görülmektedir. Ardından bölgede Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Araplar hakim olmuşlardır. 1085’te Çubuk Bey tarafından ele geçirilen Harput’ta Çubukoğulları Beyliği kurulmuş, ancak bu beyliğin ömrü kısa sürmüştür. 1110’da Artuklu Belek Behram Harput ve bölgesini kontrol altına almış ve Artukoğulları dönemi başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Selçuklu, İlhanlılar, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlular’ın egemenliğine giren Elazığ ve çevresi, Çaldıran Savaşı’nın ardından 1516’da Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolüne girmiştir.


Harput, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca her dönem önemli bir yerleşim merkezi konumuda olmuştur. Reşit Mehmet Paşa’nın Agavat Mezrası’nı merkez haline getirip Elazığ Vilayeti’ni buraya taşıması sonucu kurulan yeni kent önceleri eyalet, ardından da vilayet merkezi yapılmış, bir süre de Diyarbakır Vilayeti’ne bağlı bir sancak olmuştur. 1875 yılında müstakil mutasarrıflık, ardından 1879 yılında yeniden vilayet olan Elazığ, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında Malatya ve Dersim sancaklarının da bağlanması ile etki alanını genişletmiştir. Ancak 1921 yılında bu iki yer Elazığ’dan ayrılmıştır.


Elazığ’ın gezilecek tarihi ve doğal yerleri…

Hazar Gölü Plajı

Hazarbaba ve Mastar dağları arasında bulunan ve Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olan Hazar Gölü, yeşil ve mavinin tüm tonlarını bünyesinde barındırıyor. Plajı 22 kilometre uzunluğunda olan ve berrak, sodasız ve tuzsuz suyuyla dikkat çeken göl, büyük olduğu için bölgede Hazar Denizi diye de anılmaktadır. Gölün plajı çevresinde son zamanlarda çok sayıda sosyal tesis kurulmuştur. Tekne gezileri bakımından da ilgi çeken Hazar Gölü, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir.


Harput Buzluk Mağarası

Harput ilçesine 4 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, Keban Baraj Gölü’nün seyir tepesi olarak da dikkat çekiyor. Araştırmalar bu mağaranın tarihinin Urartulara kadar uzandığını ortaya koymuştur. Harput’un tarihinden daha köklü bir geçmişi bulunan Buzluk Mağarası, turizm açısından önemli yerlerden biridir. Mağaranın önemli özelliklerinden biri de yazın serin, kışın ise sıcak olmasıdır. Jeomorfolojik özelliklerinden dolayı mağara içinde meydana gelen iklimsel koşullar ve hava hareketleri, yazın mağarada doğal tabaka, sarkıt ve dikitler halinde buzlar oluşmasına neden oluyor.


Kömürhan Köprüsü

Fırat Nehri üzerinde yapılmış olan Kömürhan Köprüsü, Elazığ ve Malatya illerinin  tam ortasında yer alıyor. İsmet Paşa Köprüsü adıyla da anılan köprü, Karakaya Barajı yapıldıktan sonra sular altında kaldı, ancak 1986’da yenilendi. Köprünün geçmişi ise Sultan 4. Murat dönemine kadar gidiyor. Sultan 4. Murat’ın Bağdat seferi esnasında köprünün yapımına karar verdiği, ancak sultanın ölümü nedeniyle yarım kaldığı belirtiliyor. Yüzyıllar sonra Cumhuriyet döneminde aynı yere yapılan köprü, Elazığ’ın ilgi çeken yerlerinden biridir.


Keban Baraj Gölü

Atatürk Baraj Gölü’nün ardından ülkedeki en büyük yapay göl olan Keban Baraj Gölü, Elazığ’ın ziyaret edilmesi gereken yerlerinden bir diğeridir. Murat Vadisi boyunca uzanan göl, 125 kilometre uzunluğa sahiptir. Burada elektrik üretimi ve balıkçılık yapılmaktadır. Baraj yapıldıktan sonra bölge halkının mesire yeri haline gelen göl çevresi, Elazığ’a gidenlerin ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.


Hazarbaba Kayak Merkezi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yer alan Hazarbaba Kayak Merkezi, kış turizmi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Adını Hazarbaba Dağı’ndan alan kayak merkezi ağırlıklı olarak günübirlik ziyaretçilere hizmet vermektedir. Merkezde bazı tesislerin yanı sıra 6 kilometre mesafede göl kenarında bir de otel yer almaktadır. Elazığ’a 30 kilometre mesafede olan Hazarbaba Kayak Merkezi’ne ulaşmak için Sivrice ilçesinden 6 kilometre daha yol almak gerekiyor.


Çırçır Şelalesi

Keban Baraj Gölü’nün oluşturduğu Çırçır Şelalesi, yeryüzündeki en genç doğal şelaleler arasında yer alıyor. Barajın kurulmasının ardından oluşan Çırçır Şelalesi, Elazığ’da ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Ayrıca baraj gölü yakınlarındaki alabalık tesisleri, doğal bir ortamda harika lezzetler sunmaktadır.


Harput Kalesi

İki bölümden meydana gelen Harput Kalesi, Urartular döneminde yapılmıştır. Süt Kalesi adıyla da bilinen kalenin yapımı sırasında, bölgede su olmadığı için harcına su değil, süt katıldığı rivayet edilmektedir. Tarihi kaynaklara göre Harput Kalesi, Bizans, Roma ve Araplar’ın kontrolüne girmiştir. Hakkında çok sayıda efsane de bulunan Harput Kalesi, Elazığ’da turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerin başında gelmektedir.


Elazığ Kapalı Çarşı

İldeki en eski ticaret merkezi Elazığ Kapalı Çarşı ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Yalnızca bölge sakinlerinin değil, aynı zamanda turistlerin de ilgisini çeken bu çarşı, 2013’te tarihi yapısı bozulmayacak şekilde restore edilmiştir. Elazığ bölgesine özgü Ağın Leblebisi, badem şekeri, baharat çeşitleri, pekmez, tulum peyniri gibi ürünleri bulabileceğiniz bu çarşıda ayrıca yöresel mutfağı tanıma imkanı da mümkündür.


Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kampusu alanında yer alan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, çok sayıda eserin sergilendiği bir yer olarak ilgi çekmektedir. Müzede kentin tarihi yerlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik eserler ağırlıkta bulunuyor. Ayrıca etnografik eserler bölümüne de sahip olan müze, pazartesi günleri haricinde haftanın her günü ziyaret edilebilir.


Meryem Ana Kilisesi

Harput Kalesi kadar yaşlı olan Meryem Ana Kilisesi, Anadolu’da bulunan en eski ibadet yerlerinden biridir. Milattan Sonra 179 yılında yapılan kilise, önceleri putperestlerin putlarını sakladığı bir ev iken, Yakubi Hıristiyanları tarafından kiliseye çevrilmiştir. Harput’un doğusunda bulunan ve kalenin yakınında yer alan kilise yüksek bir kayanın üzerinde bulunur. Elazığ’ın ziyaret edilmesi gereken tarihi yapıları arasında yer almaktadır.


Cami ve türbeler

Elazığ’da ziyaret edilebilecek çok sayıda cami ve türbe de bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırılan Ulu Camii, Akkoyunlu devrine ait Sarahatun Camii, Osmanlı dönemi camilerinden Kurşunlu Camii’dir. Bunların yanı sıra Alacalı Camii, Ağa Camii, Merkez Camii, Arap Baba Mescidi ve Türbesi, Fetih Ahmet Baba Türbesi ve Mansur Baba Türbesi de turistlerin ilgisini çekmektedir.


Elazığ mutfağından enfes lezzetler…

Zengin yemek çeşitleri bulunan Elazığ mutfağında, 150’ye yakın yemek çeşidi mevcuttur. Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinin yanı sıra kuşluk yemeği ve yatsılık denilen yiyeceklerin de yaygın olduğu ilde mutfak kültürü, halen geleneksel niteliklerini sürdürür. Bu lezzetlerden bazılarını sizin için derledik.


Kurutlu Çorba

Kurutulmuş çökelekten yapılan kurutlu çorba hazırlanırken, önce ayran bir tencereye konulur. Ayran üzerinde meydana gelen su sürekli olarak alınır ve dibe çöken yağ ile yoğurt tortuları macun gibi katılaşınca çıkarılır. Patates iriliğinde sıkılmasının ardından bir bez ya da tahta üzerine dizilip güneşte kurumaya bırakılır. Kurut bu şekilde elde edildikten sonra çorba yapılması kolaydır. Döğme haşlandıktan sonra soğutulur ve kurut ayranına eklenip üzerine kızgın tereyağı, nane ve toz biber eklenir.


Lobik Çorbası

Löbik (Börülce) az haşlandıktan sonra bir kuru soğan ufak ufak doğranır. Doğranmış soğan, kavurma ve tereyağı bir tencereye konur ve kavrulmaya bırakılır. İçine salça eklenerek bir süre daha kavrulur ve suyu ilave edilerek kaynatılır. Yıkanan dövme kaynar suya eklenerek pişirilir, ardından ise lobik eklenir ve pişirme işlemi sürer. Tuz ve pul biber eklendikten sonra ocaktan alınır. İsteyen içine nane, reyhan veya maydanoz da ekleyerek afiyetle yiyebilir.


Harput Köfte

Dilimlenen kuru soğan, tuz, toz biber, maydanoz, ufak bulgur ve yağsız kıyma bir miktar suyla bir kapta yoğrulduktan sonra fındıktan büyükçe parçalara ayrılır. Ardından bir kabın içine; başparmak ile işaret parmağı arasında sıkılarak tek tek tekerlek biçiminde konulur. Başka bir tencerede kaynamakta olan yağlı ve salçalı suya katılıp pişmeye bırakılır.


Gömbe

Elazığ’da yaygın olarak tüketilen lezzetlerden gömbe, diğer illerden bazı farklı özellikler taşır. Kömbe de denilen bu yemek, kulak memesi kıvamındaki genellikle kepekli undan hazırlanan yufkadan yapılır. Bu yufkanın arasına cevizli ve kıymalı bir harç konulur. Sırasıyla bir kat yufka ve bir kat harç konularak, yufka bitene kadar devam edilir. Daha sonra fırına sürülür. Gömbenin kuşbaşı etten yapılanı da rağbet görür.


Tavuk İşkene

Yarım halka biçiminde doğranan soğanlar, tuz ve reyhan ile karıştırıldıktan sonra tavuğun içine konulur. Daha sonra tavuğun karnı dikilir ve bir tencereye yağ ve salçalı su konulur. Pişirilen tavuk sudan alındıktan sonra etleri doğranmalıdır. Ardından tabaklara doğranan tandır ekmeğinin üzerine tavuğun suyu eklenir. Yapılacak son işlem tavuğa soğan eklenerek afiyetle yenmesidir.


Ciğer Tiridi

Kuru soğanlar yarım ay biçiminden doğranıp yağda hafifçe kavrulmaya bırakılır. Daha önceden kavrulmuş ciğerlerle birlikte domates salçası eklenerek karıştırılır. Ardından pul biber, tuz ve bulgur eklenir. Beş dakika kadar kavrulduktan sonra kaynamış su eklenerek pişmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra pilava reyhan serpilip karıştırılır. Bir süre dinlendirildikten sonra servise hazır hale gelmiş demektir.


Pirpirim Boranı

Bostanlarda ve sebzeliklerde kendiliğinden yetişen pirpirimin sebzeli yemeğinin yanı sıra boranı da yaygın olarak tercih edilir. Yıkanıp bir kaba doğranan pirpirim, yeniden yıkanır ve haşlanır. Kevgirde süzülüp avuç içinde sıkılarak topaklar şekline getirilir. Yağda bir süre kızartılır ve ardından üzerine önceden hazırlanmış olan sarımsaklı yoğurt ve dağlanmış tereyağı eklenerek servis edilir.


Kavurmalı Bulgur Pilavı

Kuru soğanlar ince ince doğrandıktan sonra hafif yağda kavrulmaya bırakılır. Kavurma ile domates salçasının eklenerek karıştırılmasının ardından tuz, pul biber ve ayıklanmış bulgur eklenir. Beş dakika boyunca kavrulduktan sonra kaynatılmış su eklenip pişmeye bırakılır. Suyunu çeken pilav ocaktan alınır ve dinlendirildikten sonra servise hazırdır.


Sırın

Rulo şekline getirilerek 3 santim eninde parçalara ayrılan taze yufka ekmeği, tepsiye dizilerek yerleştirilir. Bu ekmeklerin kesik tarafı tepsiye dik gelecek biçimde ve sıkıca dizilmesi dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Ardından üzerine daha önce hazırlanmış olan bolca sarımsaklı yoğurt eklenir ve erimiş tereyağı ilave edilerek hazır hale getirilir.


Künefe

İnce telli kadayıf tepsi içine didilerek serilir ve tabakaların arasına bol miktarda ufalanmış ceviz içi konulur. Daha önce kesilmiş ve soğutulmuş bol miktarda şeker şerbeti ya da bal yahut pekmez şerbeti, kadayıfa gezdirilerek eklenir. Şıra iyice çektikten sonra yeniden ceviz serpilir ve pişirilmeden servis edilir.


Elazığ’ın yerel ve uluslararası festivalleri…

Elazığ, ilkbahar ve yaz aylarında düzenlenen festivallerle kültürünü ve geleneklerini tanıtma imkanı bulur. Ağırlıklı olarak kültür festivali özelliklerine sahip etkinliklerin bir kısmı ise yörede yetişen meyvelerin adını taşır.


Elazığ’da yapılan yerel etkinlikler; her yıl 6 Mayıs tarihinde düzenlenen Hıdrellez Kültür ve Bahar Şenliği, Haziran ayının üçüncü haftası organize edilen Kavallı Köyü Kiraz Festivali, Gezin Çilek Festivali, Dallıca Patila Şöleni ve Ağustos ayında düzenlenen Karakoçan Kültür ve Sanat Festivali, yine Ağustos ayında yapılan Ağın Kültür, Sanat ve Leblebi Festivali, Keban Su ve Alabalık Festivali’dir. Ayrıca ilde uluslar arası etkinlikler de düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları ise Haziran ayının üçüncü haftası yapılan Hazar Şiir Akşamları ve Temmuz ayı sonunda organize edilen Piri Davut Şenlikleri’dir.

Elazığ Gece Hayatı
Elazığ Gece Hayatı

Elazığ’da gece hayatı nerelerde yaşanır?

Doğal ve tarihi güzellikleriyle turistlere harika duygular yaşatan Elazığ’da gece hayatı ise pek hareketli sayılmaz. İlde daha çok Harput kültürünün taşıyıcısı olan Kürsübaşı geceleri düzenlenir. Bu etkinliklerde yarışmalar, müzikli eğlence ve sohbetler yapılır. Şehirde canlı müzik dinlemek isteyenler ise daha çok otellerin barları ya da kentte az sayıda bulunan kafe-barları tercih edebilirler. Bunlardan biri Double Tree by Hilton Oteli bünyesindeki Terrace Bar ve Cafe’dir. Ayrıca şehir merkezinde bulunan Hanzade Kafe’de de haftanın belirli günlerinde canlı müzik programı yapılmaktadır. Bunların yanı sıra Sultan of The El Aziz, David People Cafe, Harput Hünkar Konağı gibi mekanlar da eğlence için tercih edilen yerlerdir.