Dünya Turizm Örgütü 2020 yılında turizm sektörünün yaşayacağı kayıplara dair üç senaryo hazırladı. Örgütün senaryosuna göre turizmde %58 kayıp yaşanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen dünyada turizmin yaşayacağı kayıba yönelik olarak üç senaryo hazırladı. Covid-19 etkisi sebebiyle hazırlanan raporda 2020 yılının ilk çeyreğinde %22, Mart ayında ise %57 daraldığı belirtildi. 67 milyon yolcu azalması ve 80 milyar dolarlık kayıp oluştuğu belirtildi. Yıl genelinde ise seyahat pazarında i%58 ve %78 daralma olabileceği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü covid-19 seyrine göre seyahat pazarının ne kadar kayıp olacağına dair üç senaryo üzerinde duruyor. Uluslararası seyahatlerin Temmuz ayında başlaması söz konusu olursa seyahat sektöründe daralmanın %58 olacağı tahmin ediliyor. Küresel seyahatlerin Eylül ayında başlayacağı düşünüldüğüne ise ikinci senaryo olarak daralmanın %70 olarak ortaya çıkacak. Kötü senaryoya göre ise seyahatler Aralık ayında başlaması durumunda ise seyahat sektörünün %78 düşeceği belirtiliyor.

Bu senaryolara göre küresel ölçekte turizm sektöründe çalışan 100 ile 120 milyon kişinin işini kaybedeceği belirtilen raporda, ‘’20 Nisan itibariyle dünya ölçeğinde ülkeleri yüzde 100’ü seyahat kısıtlaması uyguluyor. Bunların için 97 destinasyon (yüzde 47) tamamen kapalıyken, 65 (yüzde 30) destinasyonda seyahat tamamen veya kısmen, 39 destinasyonda ise (yüzde 18) bazı ülkelere sınırlar kapalı tutuluyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

Asya’da seyahatlerde yılın ilk çeyreğinde %35 düşüş yaşadı, aynı şekilde Avrupa’da %19, Afrika’da %12, Ortadoğu’da %11 ve Amerika’da ise %12 azalma oldu.

Raporda turizm profesyonellerinin katılımıyla yapılan bir araştırmaya da yer verildi. ‘’Destinasyonunuza ne zaman turist gelmesini bekliyorsunuz’’ sorusuna, katılımcılar yabancı turist için yüzde 3 oranında ‘mayıs-haziran’, yüzde 24’ü ‘temmuz-eylül’, yüzde 34’ü ‘ekim-aralık’ ve yüzde 39 oranında ‘2021’ yanıtını verdi. Katılımcılar, iç turizm için aynı soruya sırasıyla ‘mayıs-haziran’ için yüzde 14, ‘temmuz-eylül’ için yüzde 45, ‘ekim-aralık’ için yüzde 25 ve ‘2021’ için yüzde 15 yanıtını verdi.

Küresel kapsamda ziyaretçi sayısı birinci senaryoya göre 850 milyon, ikinci senaryo 1 milyar 20 milyon ve üçüncü senaryoya göreyle 1 milyar 140 milyon azalma olacağı öngörülüyor.

Gelir kaybı ise ilk senaryoya göre 910 milyon dolar %62, ikinci senaryoya göre 1 milyar 80 milyon dolar %73, üçüncü senaryoya göre ise 1 milyar 170 milyon dolar yani %79 azalma olacağı tahmin ediliyor.