Denizli Gezi Rehberi
Denizli Gezi Rehberi

Denizli, Anadolu Yarımadasının güneybatı, Ege Bölgesinin doğusundadır. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit konumunda olan Denizli’nin her üç bölge üzerinde de toprakları bulunuyor. Doğu Burdur, Afyon, batıda Aydın, Manisa, kuzeyde Uşak, güneyde Muğla illeri ile komşu olan kentin yüz ölçümü 11 bin 868 kilometrekaredir.


Denizli merkezin denizden yüksekliği 354 metre, ortalama yükseklik 425 metredir. Deniz yüzeyine en yakın yer 170 metre rakımla Sarayköy ilçesi, en uzak yer ise bin 350 metre rakımla Çameli ilçesidir. İl topraklarının yüzde 47′ sini dağlar, yüzde 28′ si ovalar, yüzde 23’ü platolar ve yüzde 2′ si yaylalardan oluşuyor.


Farklı iklim kuşakları kentin flora ve faunasını besliyor

Denizli, Ege Bölgesinde olmasına rağmen bölgenin tamamında Ege Bölgesi iklimi görülmez. Kıyı kesimlerinden iç bölgelere geçiş noktasında bulunması nedeniyle az da olsa iç bölgelerin iklimi hakimdir. Yıllık ortalama yüksek sıcaklık 34 santigrat, ortalama düşük sıcaklık ise 2 santigrattır. Denizli, iklimi yönünden İç Anadolu Bölgesine yakın değerler gösterir. Kentte, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. En çok yağış aralık, ocak, şubat ve mart aylarında görülür. Yağışlı gün sayısı yıllık yaklaşık 80 gündür. Ortalama yıllık nem oranları haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 50’nin altında seyrederken, diğer aylarda artış yaşanır. Aralık ve ocak aylarında yüzde 70’ten fazla nem olur. Denizli’de yükseklik arttıkça iklim sertleşir. İlde dağlar genellikle denize dik uzandığından, denizden gelen rüzgârlara açık haldedir. Tüm bu iklim verileri ve iklim koşullarının uygunluğu Denizli’ye doğal anlamda çekicilik katar.


Zengin bitki örtüsü Denizli’nin yeşil kimliğini vurguluyor

Denizli’nin yarısı yüzde 51 ormanlarla kaplıdır. Bunun yanı sıra çayır ve meralar yüzde 10, ekili ve dikili arazi yüzde 35’tir. Ekime müsait olmayan kısmı sadece yüzde 4’tür. İlin bitki örtüsünü çoğunlukla orman ağaçları ile Akdeniz iklimine özgü makilerden oluşur. Karaçam, kızılçam, sedir, ardıç, meşe, kayın, çınar ve dişbudak gibi ağaçlar ormanların bütününü kapsar. Ormanların başladığı sınırların altında kalan dağ eteklerinde ise çalılık ve fundalıklar vardır.


Geçmişin izlerini taşıyan Denizli ilçelerinde yepyeni keşiflere hazır olun


Buldan

Denizli merkeze 42 kilometre mesafededir. En yakın demir yoluna 18 kilometre uzaklıktadır. İlçeden Denizli-Manisa karayolu geçer. Buldan ilçesinin komşuları ise; Manisa-Sarıgöl, Aydın- Buharkent, Denizli-Akköy, Denizli-Sarayköy ilçeleridir. 28 köy ve bir beldesi bulunan ilçeden her yarım saatte bir dolmuş vardır.


Bekilli

Ege Bölgesinin iç bölümünde yer alan Bekilli, Denizli’nin kuzeyindedir. Denizli’ye 86 kilometre olan ilçe Uşak iline ise 83 kilometredir. İlçenin kuzeyinde Karahallı, güneyinde Çal, batısında Ulubey ve doğusunda da Çivril ilçeleri bulunuyor. Toplam yüzölçümü 319 kilometrekaredir, rakımı ise 850 metredir. Etrafı tepelerle çevrili olan ilçenin güneyinde Asar Tepesi, kuzeyinde Aslankara Tepesi, batısında Hocalı Tepesi, doğusunda Uzunçalı ve Zıntı Tepesi, güneybatıda Tatar Tepesi bulunur. Bekilli ve köylerinin arazisi engebeli bir yapıya sahiptir. İlçeye her yarım saatte bir ile dolmuş bulmak mümkündür.


Baklan

Beşparmak Dağı’nın batı eteğinde kurulu olan Baklan’ın doğusunda Dazkırı, batısında Çal, kuzeyinde Bekilli ve Çivril, güneyde Bozkurt ilçeleri bulunur. Denizli merkeze 60 kilometre uzaklıkta olan Baklan’ın yüzölçümü 375 kilometrekaredir ve 950 metre rakıma sahiptir. Bu özellikleri ile bölgenin en yüksek yerleşim birimi olan ilçeye bağlı bütün köyler Baklan ovasında yer alır. Büyük Menderes akarsuyu ilçeden geçer. İlçenin en büyük ovası Baklan Ovası’dır. İki beldesi ve yedi köyü bulunan ilçe, Denizli’nin son zamanlarda gelişim gösteren ilçeleri arasında bulunur.


Çameli

Cumhuriyet Döneminde çevrenin merkezi haline gelen Karaman, 1930 yılında nahiye olarak önce Marmaris ve Köyceğiz’e, 1932 yılında ise Acıpayam’a bağlanmıştır. 1953 yılındaki ilk idari düzenlemelerde ilçe merkezi olup, adı çevresindeki ormanlardan esinlenerek ‘Çameli’ olarak değiştirilir. Çameli ilçesi Denizli’ye 106 kilometre uzaklıktadır.  İl merkezinin kuzey doğusunda yer alan Çameli, ilçesinin yüzölçümü 738 kilometrekaredir. Rakımı bin 350 metre olan ilçe orman alanı içinde dağınık, dalgalı, yayla karakterli bir araziye üzerine kuruludur. Toplam 28 köyü bulunan ilçeye ulaşım saat başı hareket eden otobüslerle sağlanır.


Honaz

1987 yılına kadar Denizli’ye bağlı bir nahiye olan Honaz, 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı’nın kuzey eteğinde kurulu olan ilçe, Denizli-Ankara karayolu üzerinde, Denizli’ye 24 kilometre mesafededir. Yüzölçümü 504 kilometrekare ve rakımı 600 metre olan Honaz’a bağlı dört belde 12 köy vardır.


Kale

İlçenin ilk adı olan Tabas kelimesinin geçmişine bakıldığında Taba sözcüğünün kaya anlamına geldiğini, kayalık bir tepe üzerinde kurulduğunu ve ilçenin bu adı aldığı anlaşılıyor. Diğer taraftan Tabae’nin bir başka adı Türklerle birlikte, Davas veya Tavas olarak günümüze kadar gelmiştir. İlçe, tarihte ilk olarak antik Tabas kenti harabeleri üzerine kurulmuştur. Bu şehir, iki surlu bir kaledir. Kaleden dolayı, Kale Davaz olarak da biliniyor. 1950 yılından sonra ise, sadece Kale denilmeye başlanır. Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllarında meydana gelen heyelan nedeniyle terk edilmeye başlanan ilçe, şimdiki yerleşim yerine üç kilometre kuzeye doğru taşınmıştır. O dönemden günümüze sadece iki cami, bir hamam, bir çeşme kalmıştır. Eski Kale 1985 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından sit alanı ilan edilir.


Kale, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünde Denizli iline bağlı Denizli-Muğla karayolu üzerindedir. Denizli il merkezine 75 kilometre ve Muğla iline ise 80 kilometre uzaklıktadır. Kale ilçesi; Tavas, Beyağaç, Karacasu ilçeleri ve Muğla ili ile sınırlıdır. İlçenin yüzölçümü 533 kilometrekaredir ve denizden yüksekliği bin 45 metredir.


Çal

Çal ilçesi, Uşak ve Denizli’nin doğusundaki diğer ilçelerle komşudur. Çal’ın batısında Çökelez Dağı bulunur. Dağın doğu eteklerinde Çal’a bağlı köyler, batı eteklerinde ise Akköy ilçesine bağlı köyler yer alır. Kuzey ve kuzey doğusu Uşak’ın Ulubey ve Karahallı ilçeleri ile çevrili olan Çal’ın doğusunda Baklan, güneydoğusunda ise Honaz ilçesi vardır. Çal’a bağlı sekiz belde ve 23 köy bulunur. Yaklaşık 65 kilometrelik bir yol ile Denizli’ye bağlanan ilçe, 33. Kilometreden sonra Afyon-Denizli yoluna bağlanır. Son yıllarda duble yol haline getirilen bu yollarla ilçeye ulaşım son derece kolaydır.


Çivril

Bin 499 kilometrekare yüz ölçümlü, 840 metre rakımı ile Çivril ilçesi, etrafı küçük tepelerle çevrili Büyük Menderes Nehri’nin oluşturduğu Çivril Ovasında kuruludur. Denizli-Uşak karayolu üzerinde yer alan ilçenin; doğusunda Sandıklı ve Dinar; batısında Karahallı, Bekilli, Çal ve Baklan, kuzeyinde; Sivaslı ve Sandıklı, güneyinde Dazkırı, Evciler ve Baklan ilçeleri yer alır. İl merkezine 96 kilometre, Uşak’a 57 kilometre uzaklıkta olan ilçe, Denizli ve Uşak illerine her yarım saatte hareket eden otobüsler ulaşmak mümkündür.


Beyağaç

İl merkezine 94 kilometre mesafede olan Beyağaç, Denizli’nin güneyinde yer alır. Doğusunda Acıpayam ve Çameli, batısında Kale, kuzeyinde Tavas ve güneyinde Muğla ile Köyceğiz ilçeleriyle komşu olan Beyağaç, Eskere Ovası’nın verimli toprakları üzerinde kuruludur. İlçenin rakımı 650 metre, yüzölçümü 436 kilometrekaredir. Bu ovanın içinden geçerek Muğla sınırlarına ulaşan Akçay, ilçedeki yer alan tek akarsu olma özelliği taşır. Yaz aylarında her saatte bir kış aylarında ise iki saatte bir dolmuşla ilçeye ulaşım sağlamak mümkündür.


Acıpayam

Acıpayam ilçesi Anadolu yarım adasının güney batısında, Ege Bölgesinin güney doğusunda yer alır. Denizden yüksekliği 950 metre olan ilçenin yüz ölçümü ise bin 925 kilometrekaredir. Acıpayam içesi, Ege Bölgesinden Akdeniz Bölgesine geçiş noktasında bulunur. Acıpayam ilçesi; kuzeyde Serinhisar, Honaz, Bozkurt ve Çardak; doğuda Burdur ili Yeşilova, Tefenni, Karamanlı, güneyde; Gölhisar ile Çameli; batıda Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri ile Beyağaç ve Tavas ilçeleri ile çevrilidir. Denizli-Gölhisar-Antalya yolu üzerinde bulunan ilçenin Denizli’ye uzaklığı 56 kilometredir. İlçeye her yarım saatte çalışan dolmuşlarla ulaşım sağlanabilir. Merkeze bağlı 14 belediyesi, 38 köyü bulunan ilçe, kentin en çok gelişme gösteren ilçesidir.


Güney

İlçe doğudan Çal, batıdan Buldan, kuzeyden Uşak-Eşme, güneyden Denizli il merkezinin köyleri ile komşudur. İlçenin rakımı 830 metre ve yüz ölçümü 534 kilometrekaredir. Denizli’ye uzaklığı 78 kilometre olan ilçeye ulaşım dolmuşlarla sağlanır.


Sarayköy

Sarayköy, Denizli merkeze 20 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Buldan, doğusunda Denizli, güneyinde Babadağ, batısında Buharkent, Kuyucak ilçeleri ile çevrili olan ilçenin yüzölçümü 470 kilometrekare ve rakımı 250 metredir. İlçenin kuzeyinden Büyük Menderes akarsuyu geçer. Ayrıca yazın suyunu kaybeden küçük çaylar da ilçe sınırları içinde bulunur. İlçenin dört beldesi ve 21 köyü vardır.


Babadağ

Doğusunda Denizli, batısında Aydın’a bağlı Karacasu ilçesi, kuzeyinde Sarayköy, güneyinde ise Tavas ile çevrili olan ilçenin dağlık ve engebeli arazisi tarım ve yerleşimi zorlaştırır. İlçenin yüz ölçümü 172 kilometrekaredir ve rakımı 854 metredir. Dokuz köyü bulunan ilçeye saat başı dolmuş vardır.


Pamukkale

12.11.2012 tarihli ve 6360 Sayılı On üç İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Denizli ili büyükşehir statüsü kazandı. Eski merkez ilçe sınırları içinde Pamukkale ve Merkez Efendi adı altında iki yeni ilçe oluşturuldu.


Çardak

Denizli-Ankara karayolu üzerinde bulunan Çardak ilçesinin yüzölçümü 240 kilometredir. Denizden yüksekliği 850 metre olan ilçe merkezinin kuzeyinde bulunan Maymun Dağı bin 733 metredir. Acı Göl’ün batısında bulunan Han abat (Han-ı abad) Ovası, kuzeyde Maymun Dağı, güneyde Söğüt dağları ile komşudur. Ulaşımın oldukça kolay olduğu ilçenin merkeze uzaklığı 57 kilometredir.


Merkez Efendi

12.11.2012 tarihli ve 6360 Sayılı On üç İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Denizli büyükşehir statüsü kazandı. Eski Merkez İlçe sınırları içinde Pamukkale ve Merkez Efendi adı altında iki yeni ilçe oluşturuldu.


Tavas

Denizli’nin güney batısına düşen Tavas, denizden yüksekliği 950 metredir. Bin 691 kilometrekare yüzölçümünde olan ilçenin, 10 kasaba ve 36 köyü bulunur. Tavas’ı doğudan Acıpayam, batıdan Aydın Karacasu, güneyden Kale, kuzey batıdan Babadağ ilçeleriyle kuzeyden Denizli ili çevreler. Tavas’ın Denizli’ye uzaklığı ise 44 kilometredir.


Bozkurt

Bozkurt ilçesi, Denizli’nin doğusunda bulunur. Denizli’ye uzaklığı 52 kilometre olan ilçenin batısında Honaz, güneyinde Acıpayam, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzeydoğusunda Afyon iline bağlı Dazkırı ilçesi bulunur. Denizden yüksekliği yaklaşık 866 metre olan ilçenin topraklarının kayda değer bölümü Hambat Ovası içinde yer alır. Yüzölçümü 360 kilometrekare olan ilçe ekonomisinde tarım ve hayvancılık etkilidir.


Serinhisar

19.06.1987 tarihli ve 3392 sayılı kanunla Yüreğil, Kocapınar ve Ayaz Köyleri ile Yatağan kasabası Serinhisar ilçesine bağlandı. Halihazırda bir kasabası ve üç köyü bulunan Serinhisar, Denizli’ye 39 kilometre uzaklıktadır. Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan ilçeye bağlı bulunan kasaba ve köylere doğrudan ulaşım sağlanabiliyor. İlçenin yüzölçümü 274 kilometrekaredir.


Kentin tüm ulaşım modları, gelişmiş altyapı ile destekleniyor

Karayolu

İstanbul’dan Denizli’ye şahsi aracınızla ulaşmayı planlıyorsanız, iki güzergahtan birini tercih edebilirsiniz. Bunlardan birincisi İstanbul’dan çıkışta D650 karayolunu takip ederek; İzmit, Sakarya, Kütahya, Afyon, Sandıklı, Dinar üzerinden Denizli’ye ulaşmaktır. İkincisi ise Yalova’ya feribotla geçerek Bursa, Balıkesir veya İnegöl yolu ile Eskişehir, Akhisar, Salihli üzerinden Denizli’ye ulaşmaktır. Ankara’dan kendi aracınızla seyahat edeceksiniz, birinci yol Ankara, Polatlı, Emirdağ, Çay, Dinar üzerinden Denizli’ye ulaşabilirsiniz. Bu güzergaha Çay yolu da deniliyor.  İkinci yol ise, Ankara, Polatlı, Afyon, Dinar, Denizli yoludur.


Havayolu

Denizli ili Çardak ilçesinde, ilçe merkezine beş kilometre ve şehir merkezine 65 kilometre mesafede Çardak Havaalanı bulunuyor. Havaalanından İstanbul’a her gün, kışın haftada iki gün karşılıklı sefer yapılır. Uçuş günleri Denizli merkezden havaalanına servisler bulunur.


Demiryolu

Aydın, İzmir demiryolu yenileme çalışmaları tamamlandı. Günde beş sefer yapılıyor. İstanbul, Eskişehir ve Afyon seferleri hızlı tren uygulaması henüz tamamlanmadığı için henüz yapılamıyor.

Denizli Gezi Rehberi
Denizli Gezi Rehberi

Denizli, doğa ve su sporları sevenlerin tüm beklentilerini karşılıyor

Denizli Büyükşehir Tavas ilçesi sınırları içinde bulunan Bozdağ’ın kar yağışı bakımından kış turizmine ve kayak sporu için uygun bir yapıya sahiptir. Bozdağ Kayak Merkezi, Ege Bölgesinde, Acıpayam-Gireniz Vadisi ile Tavas-Barza Ovası arasında, Denizli-Antalya karayolundan 56 kilometre içeride, Tavas ilçesine 39 kilometre mesafede yer alır. Batı Anadolu Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi olabilecek kapasiteye sahip doğal pistleri bulunan Bozadağ’da aralık- nisan ayları arasında kayak imkânı vardır. Uludağ ile aynı potansiyele sahip olan kayak merkezinde kurulan tesisler, yazın da yayla turizmi alanında hizmet veriyor.


Akarsu turizmi

Akarsu turizmine son derece elverişli olan Denizli’de, doğaseverler özellikle Acıpayam Gölcük-Dalaman Çayı, Güney şelalesi-Sarayköy (Büyük Menderes Nehri), Bekilli ve Çal ilçesinde ve Adıgüzeller Barajı’nda rafting ve kano için uygun parkur bulabilirler.


Olta balıkçılığı ve av turizmi

Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü ‘nün suları tatlıdır ve içinde tatlı su balığı bulunur.
Ayrıca; Büyük Menderes Nehri, Adı Güzel Barajı, Kartal Gölü ve Dalaman Çayı’nda çeşitli türden balıklar bulunması sebebiyle spor amaçlı olta balıkçılığına elverişli sulardır. Söz konusu bölgede özellikle olta balıkçılığını seven ziyaretçiler, tatillerine ayrı bir renk katabilirler.


Dağcılık Parkurları

-Buldan Kestane Deresi-Buldan Süleymanlı Yaylası


-Denizli Cankurtaran Gençlik Spor Kampı-Honaz Dağı


-Denizli Çamlık-Kızılcabölük


-Babadağ İlçesi-Babadağ


-Çardak Çambaşı Yaylası-Karagöl


-Yatağan yaylası-Kocapınar Yaylası


-Beyağaç Esenler Göleti-Kartal Gölü Tabiatı Koruma alanı dışında kalan bölge


-Topuklu Yaylası-Kartal Gölü Tabiatı Koruma alanı dışında kalan bölge,


-Karakısık Kanyonu-Bozkurt ilçesi


Trekking Parkurları

-Karcı Dağı-Babadağ Yaylaları


-Honaz Dağı Milli Parkı


-Çardak Çambaşı-Kızılcabölük


-Çivril Akdağ Tabiat Parkı (Zorluk derecesi yüksek yürüyüş güzergahları)


a) Karanlık Dere-Tokalı Kanyonu Yürüyüş Kanyonu


b) Sığır Kuyruğu-Akkale Tepe Zirve Yürüyüş Güzergahı


Yamaç Paraşütü

Honaz Dağı’nın geniş bir ovada tek başına yaklaşık 2 bin 500 metre yükseltiye sahiptir. Bu özelliği nedeniyle paraşüt, delta (yelken), kanat, yamaç paraşütü gibi sporlar için oldukça uygundur.

Denizli Kültür Sanat Tarih
Denizli – Kültür Sanat Tarih

Medeniyetler beşiği Denizli, kültürlere kucak açtı

Denizli ilk defa bugünkü şehrin altı kilometre kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kuruldu.  Türkler, Denizli’yi egemenlikleri altına aldıklarında şehir merkezini, suyu bol olduğu için bugünkü Kaleiçi çevresine taşıdı. Denizli adı, tarihi kaynaklarda farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Selçuklu kayıtlarında ve Denizli mahkemesi şer’iye sicillerinde ‘Ladik’ adını görüyoruz. İbn-i Batuta’nın seyahatnamesinde ise ‘Tonguzlu’ denildiğini anlıyoruz. Bu konuda kesin bir netleşme olmadığı gibi ‘Tonguzlu’ ve ‘Tenguzlu’ kelimeleri zamanla değişerek ‘Denizli’ şeklini aldığı düşünülüyor.


Denizli ilk defa 1391 yılında Osmanlı topraklarına katılır. Fakat 1402’de Ankara Savaşında Osmanlı Devleti’nin Timur tarafından mağlup edilmesiyle Denizli yeniden Germiyanoğlu Beyliği’ne verilir. 1429 yılında ise Denizli tekrar Germiyan topraklarıyla Osmanlıların eline geçer. Denizli Osmanlı yönetimine geçtikten sonra yöre ahalisinin kayda değer bölümü kırsal kesimde yasamaya devam etti. Kırsal nüfusun önemli bir bölümü ise aşiretler halinde göçebe olarak yaşıyordu. Bunlara ait yer adları günümüze değin varlığını sürdürmeyi başardı. Yerleşik olan kent nüfusu ise esnaf loncalarına bağlı olarak ticari yaşamın içindeydi.


İşgale karşı direnen ilk kentlerin başında geliyor

Kurtuluş Savaşı döneminde 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi sonucunda Denizli’de Müftü Ahmet Hulûsi Efendi’nin önderliğiyle Denizli Redd-i İlhak Cemiyeti kuruldu. Bu şekilde Denizli, Kuva-i Milliye’yi de bölgede örgütlemiştir. Bu dönemin ilk vatanseverleri Müdafa-i Hukuk Cemiyetini kurdu. İlk Menderes cephesinin karargâhı Sarayköy’ün Yakayurt köyünde kuruldu. Bu cepheye Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Ahmet de katılarak cepheyi kuvvetlendirdi. Ardından Demirci Ahmet Efe ve Binbaşı Şükrü Bey de cepheye katılarak savaşın sevk ve idaresinde etkili oldu. Cephenin iaşesi ve muhafız teşkilatı da yine Denizli’de yer alıyordu.


Yeşilin tüm tonlarını bünyesinde taşıyan Denizli, doğal güzellikleri ile büyülüyor

Coğrafi konumu itibarıyla bir bölümü Ege bir bölümü Akdeniz Bölgesinde yer alan Denizli ve çevresi birçok doğa harikası ve uygun iklimi koşullarıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. İster iş ister tatil amaçlı yolunuz Denizli’ye düştüğünde bu doğal güzellikleri görmeden, Denizli’nin zengin mutfağında yemek yemeden dönmeyin. Yazımızda Denizli’de gezilecek yerleri ve mutfak kültürüne ilişkin lezzetleri sizin için derledik. Elbette, Denizli denilince akla ilk gelen Pamukkale Travertenleridir. O halde en bilindik yerlerden başlayalım, Denizli’yi anlatmaya…


Pamukkale Travertenleri

Pamukkale Travertenleri, Denizli il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Bölgede bulunan termal su kaynaklarının gün yüzüne çıkması ve kimyasal bir tepkime ile kalsiyum karbonat çökeltisi oluşturmasıyla meydana gelen travertenler, her yıl birçok turisti ağırlıyor. İki ana kısımda toplanan doğal travertenlere giriş yasaktır. Ön kısımda bulunan yapay alanlara ayakkabısız ve terliksiz olarak giriş ise serbesttir. Özellikle fotoğrafçıların gözde mekanlarından biri olan Pamukkale Travertenlerinin arka kısmında yamaç paraşütü  yapılabiliyor.


Karahayıt-Kırmızı Su

Pamukkale Travertenlerinin beş kilometre kuzeyinde yer alan Karahayıt için Pamukkale’nin ikiz kardeşi deniliyor. Ancak Karahayıt’ta Pamukkale’den farklı olarak bikarbonat, sodyum, sülfat, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan termal sular, kırmızı bir çökelti oluşturuyor. Bu yönüyle Karahayıt’taki termal su ‘Kırmızı Su’ olarak  adlandırılıyor. Eklem ağrısı ve artrit başta olmak üzere birçok romatizmal hastalığa iyi geldiği doktorlar tarafından onaylanan Kırmızı Su’ya girmeden Denizli’den dönmemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer konaklama imkanınız varsa termal imkanı da bulunan Karahayıt Otellerinde konaklayabilirsiniz.


Kleopatra Havuzu (Antik Havuz)

Denizli’de bulunan Kleopatra Havuzu, aslında antik bir havuzdur. Hierapolis antik kentinde meydana gelen depremde şehrin ortasında açılan bir çukura sütunların devrilmesi ve taban su seviyesinin yüksekliğiyle antik bir havuz meydana gelir. Yaz kış ideal bir sıcaklıkta olan havuzu tarihte Kleopatra’nın da güzelleşmek amacıyla ziyaret ettiği söylenir. Bu yönüyle  havuz, Kleopatra Havuzu olarak da biliniyor. Konum olarak havuz, Pamukkale Travertenleri ile Hierapolis Amfi Tiyatrosu arasında yer alır. Pamukkale için bir gezi planlıyorsanız, Travertenler, Laodikya Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti, Karahayıt ve Kleopatra Havuzu birbirlerine sadece 10 kilometrelik bir alan içindedir.


İnceğiz Kanyonu

İnceğiz Kanyonu, Denizli ve Muğla il sınırlarında bulunan Denizli’nin Kale ilçesi merkezine 45 kilometre mesafede bulunan İnceğiz Kanyonu, son yıllarda yerli ve yabancı birçok turistin uğrak mekanları arasında bulunuyor. Kanyon halk arasında ‘Arapapıştı’ adıyla da biliniyor. İnceğiz Kanyonu, Denizli’de doğa severler için kesinlikle gezmesi gereken bir başka lokasyon olarak mutlaka değerlendirilmelidir.


Bağbaşı Yaylası & Teleferik

Şehir merkezinde Bağbaşı Mahallesinde bulunan teleferik ile şehri seyrederek, Bağbaşı Yaylasına çıkabilirsiniz. Eğer akşam saatlerinde teferiğe binecekseniz, teleferikteyken adeta bir ışık denizini andıran Denizli manzarasının tadını çıkarın. yukarıda hazır bulunan ring minibüsler ile yaylaya gidebilirsiniz. Yaylada temiz havanın tadını çıkarırken Macera Parkuru olarak bilinen parkurda eğlenebilir gece isterseniz, yayladaki bungalow evlerde konaklayabilirsiniz.


Denizli Nikfer Kayak Merkezi

Bölgede Denizli Kayak Merkezi, Nikfer Kayak Merkezi ya da Bozdağ Kayak Merkezi adlarıyla bilinen merkez, yeni yapılan tesisleşme çalışmalarıyla birlikte giderek popüler hale geliyor. Şehir merkezine 85 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi; telesiyej, teleski, kayak pisti, yürüyüş bandı ve kayak ekipmanı kiralama olanaklarıyla ziyaretçilerine konforlu ve güvenli bir kayak imkanı sağlıyor. Denizli Nikfer Kayak Merkezi ayrıca, sis ve rüzgar bakımından amatörler için son derece ideal pistlere sahiptir. Denizli’ye yapacağınız tatili eğrr kışın planlıyorsanız, Bozdağ Kayak Merkezini mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz.


Işıklı Gölü

Işıklı Gölü veya en bilinen adıyla Akdağ Gölü, Büyük Menderes’in doğduğu havzada yer alıyor. En fazla yedi metre derinliğe sahip olan Akdağ Gölü, aynı zamanda tatlı su gölüdür. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, doğaseverler ve fotoğraf çekmeyi sevenler için Denizli’de gezilecek yerler arasında bulunuyor.


Kaklık Mağarası

Denizli şehir merkezine 30 kilometre mesafede olan Kaklık Mağarası, kükürtlü sülfür bileşenleri içeren suyu ile içinde dikit, sarkıt ve damla taşı şekillerini görebilirsiniz. Suyunun berraklığı nedeniyle sülfürlü tortuları yansıtmasıyla turkuaz ya da cam göbeği yeşil tonlarının tamamını görebileceğiniz muhteşem bir mağaradır. Taban bölümünde yer yer traverten benzeri oluşumlar da rastlamak da mümkündür. Denizli-Ankara karayolundan geçiyorsanız Kaklık Mağarasına saparak yolculuğunuza daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.


Keloğlan Mağarası

Keloğlan Mağarası, Denizli Acıpayam ilçesinin Dodurga Kasabası sınırlarında bulunur.  Kasabanın Antalya Karayolu üzerinde yer alması, Keloğlan Mağarasının transit yolcuları çekmesine neden olur. Eski zamanlarda köse birinin mağarada uyuyakalması, uyandığında ise saçlarının uzandığını fark etmesiyle mağaraya bu isim verilir. Yöre halkı arasında saç ve sakal sağlığı için iyi geldiği yönünde bir takım söylemler vardır. Eğer Denizli’den Antalya’ya gidiyorsanız Eşeler Dağı’nın güney kısmında bulunan sarkıt, dikit ve damla taşı gibi coğrafi oluşumlarını görebileceğiniz Keloğlan Mağarasına saparak yolculuğunuzu tatlı bir mola ile renklendirebilirsiniz.


Hierapolis Antik Kenti

Hierapolis Antik Kenti, şehir merkezine 18 kilometre uzaklığında ve Pamukkale Travertenlerinin hemen arka yamacında yer alır. Bergama Krallığı tarafından kurulan şehrin adı bazılarına göre, Amazonların Kraliçesi sayılan Hiera’dan gelir. Ayrıca, ‘mutlu insanlar şehri’ anlamına gelen Hierapolis’ta bölgede dokumacılık, mermer işlemeciliği gibi zengin gelir kaynaklarına sahip olan insanların yaşadığı şehir anlamıyla da kullanıldığı varsayılıyor.
Öte yandan Hierapolis antik şehri, Hz. İsa’nın 12 Havarisinden biri olan Aziz Filip’in Roma döneminde buraya gelip Hristiyanlık’ı yayması nedeniyle Romalılar tarafından şehit edilmesi sonucu kazanılması nedeniyle de önemlidir. Bu nedenle antik kent günümüzde de Hristiyan toplum tarafından sıkça ziyaret edilen yapılar arasında bulunur.


Laodikya Antik Kenti

Laodikya Antik Kenti M.Ö. 3. Yüzyılda Selevkoslar Kralı II. Antiochus tarafından kurulur. Şehre kralın eşi olan Kraliçe Laodicea’nın adı verilir. Antik kentte Roma tiyatrosu, Agora gibi tarihi eserler bulunur. Ancak antik kente asıl önemini kazandıran İncil’de de bahsi geçen yedi kutsal kiliseden birinin Laodikya Kilisesi olmasıdır. Kilisenin taban bölümünde yer alan  mozaiklerin kayda değer bölümü hala sağlamlığını ve bütünlüğünü korur. 2011 yılında tapınağın giriş kısmında bulunan ‘Tanrının Gözleri’ mozaiği, antik kentin tarihsel önemini bir kez daha artırmıştır.


Tripolis Antik Kenti

Tripolis Antik Kenti, Lidyalılar tarafından ilk kurulduğunda Apollion adını taşıyordu. Lidya uygarlığı ile Frigler ve Karyalılar arasında bir sınır olan ve Menderes nehrinin yanında kurulan Tripolis Antik Kenti, sahip olduğu verimli ovalar nedeniyle önemli bir şehir konumundaydı. Antik kent halihazırda Buldan ilçesi sınırları içinde yer alır. Günümüzde antik kentte Romalılar dönemine ait az sayıda tarihi kalıntı bulunur.


Afrodisias Antik Kenti

Afrodisias Antik Kenti, her ne kadar Aydın iline bağlı Karacasu ilçesi sınırları içinde bulunsa da Denizli ve çevresi için yapılan gezi planı kapsamında mutlaka uğranması gereken yerler arasındadır. Denizli il sınırına sadece beş kilometre mesafede olan Afrodisias Antik Kenti tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar uzanır. Aphrodisias ilk kurulduğunda küçük bir köyken zamanla bir kent konumuna gelmiştir. Şehirde bulunan önemli yapılar; Afrodit Tapınağı, Sebasteion Tapınağı, Stadyum, Odeon, Agora, Tiyatro ve Tetrapylon şeklinde sıralanabilir. Öte yandan Denizli, antik dönemde ve Türkler öncesi dönemde ve Türklerin gelişinden sonra da farklı medeniyetler tarafından önemsenilen yerleşim yeri oldu. 11. Yüzyılın başlarında bölgeye düzenlenen Türk akınları, Malazgirt Zaferinden sonra Türklerin göç hareketleriyle bu bölgenin Türkleşmesini sağladı. Bu dönemden sonra da Selçuklulardan başlayarak, Denizli’de inşa edilen tarihi eserlerin bir bölümü halihazırda ayaktadır.


Akhan Kervansarayı

Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden olan Akhan Kervansarayı, bin 100 metrekarelik kapalı alanıyla fonksiyonel bir yapı olarak Selçuklu mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini  taşır. İki kitabesi bulunan ve dönemin valisi Seyfettin Karasungur tarafından yapılan Akhan Kervansaray, İzzettin Keykavus döneminde yaptırılan sultan hanları arasında yer alır. Dünyaca ünlü seyyahlardan olan İbn Battuta Anadolu gezisinde Denizli’yi ziyaretinde bu kervansarayda konaklamıştır. Ünlü seyyahların uğradığı Akhan Kervansarayı Denizli ziyaretinde mutlaka listenize dahil etmelisiniz.


Tarihi Kaleiçi Çarşısı

Kaleiçi Çarşısı, Denizli’nin en eski şehir meydanı olan Bayramyeri’nde yer alır. Çevresinde az miktarda da olsa tarihi dönemlerden kalma surlar bulunan bir çarşı olan Tarihi Kaleiçi Çarşısı, tarihsel önemini kaybetmemekle birlikte günümüzde çeşitli zanaatlara ev sahipliği yapıyor. Denizli Ahilik geleneğinin yayılış noktası kabul edilen Tarihi Kaleiçi Çarşısı, bölge esnaflarının örgütlenerek ahilik teşkilatını kurmasında etkili olmuştur.


Denizli mutfağı damaklarda şenlik yaratmaya aday

Denizlililerin her gün yeme fırsatı olduğu için imrenmekten kendimizi alamadığımız, memleketinden ayrı düşenlere adını duyar duymaz özlem yaşatan, hiç gitmeyenlere ise bir an önce bilet aldıracak, Denizli lezzetlerinden bahsetmek istiyoruz. Etli, sebzeli yemekleri tatlı ve tuzlu lezzetleriyle sofraları süsleyen, damaklarda fark yaratan Denizli yemekleriyle muazzam bir deneyime sahip olacaksınız.


Tarhana çorbası

Kışın biricik şifamız, tadına bir türlü doyamadığımız lezzetlerden olan tarhana çorbası, başta Anadolu olmak üzere Türkiye’nin birçok yöresinde bilinir. Ancak bildiğiniz tarhana çorbası, Denizli’de bir başka tatta karşımıza çıkıyor. Çünkü içinde Ege mutfağının harikalarından börülce de tarhana çorbasında kendine yer buluyor. Son olarak sarımsak ve nane de içine karışınca şifasına lezzet katan tarhana çorbası, yiyene afiyet yemeyene dert oluyor.


Keşkek

Aşurelik buğday, nohut ve parça et aynı çömlek içinde buluşur ve akşam vaktinde fırına verilir. Sabah kadar fırında kalan bu karşımın tahta kaşıkla karıştırılması gerekir. Ardından salça, baharat ve yağ ile soslanan bu lezzet damaklarda şenlik yaratıyor. Denizli’ye gittiğinizde mutlaka aslına uygun olarak yani kiremit tabaklarda servis eden mekanları tercih edin. Bu sayede zengin Türk mutfağının bir kez daha farkına varacaksınız. Her yerin keşkeği olabilir hatta evinizde bile yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde ve lezzette hazırlanan keşkek, yalnızca Denizli’de yenir.


Arabaşı

Biz arabaşı çorbasını biliriz, o da misler gibidir. Ancak söz konusu Denizli’nin arabaşı ise, burada biraz durmak gerekiyor zira durum biraz değişik. Çünkü bu yemekte tavşan eti kullanılıyor. Yemekte kullanılan bu tavşan eti de onu oldukça özel kılıyor. Aslında etten yapılan çorba, özel olarak hazırlanan hamur ile sofralarda yerini alır.


Yen böreği

Börek deyince, öyle kahvaltılık veya atıştırmalık bir ara sıcaktan bahsetmiyoruz. Bu börek bildiğiniz ana yemek ağırlığında bir yiyecektir. İçinde kıymalı, soğanlı, karabiber, kimyon ve pul biberli nefis bir harç bulunur. Hamurunda ise mısır ununun dayanılmaz lezzeti vardır. İç yağı da işin içine girince yen böreğinin lezzetini siz tahmin edin.


Börülce böreği

Ege’nin mutfağının en güzel lezzetlerinden biri olan börülce, Denizli’de de çok özel bir yere sahiptir. Temel olarak ufalanmış kuru yufka ve haşlanmış börülceden oluşan bu lezzet, doyuruculuğunun yanı sıra lezzetiyle de akıllara kazanıyor.


Kuyu kebabı (Kuyu tandırı)

Ortalama 1.5 metre derinliğindeki bir kuyuda yapılan ve görüp görebileceğiniz bütün kebaplardan kendini ayıran kuyu kebabı, yapılmadan önce çıralar toplanır ve kuyu içinde yakılır. Ardından korların üzerine, içine biraz su koyulan bakır bir tava yerleştirilir. Etler kuyuya demir bir çubuk yardımıyla sallandırılır. Başka etlerle de yapılabilir olmasına rağmen etin kuzu eti kuyu kebabı için daha uygundur. Kebap piştikten sonra kuyunun dibindeki bakır tavada biriken yağlar, pilav yapımında ya da doğrudan kebapla birlikte servis edilir. Afiyetle tüketeceğiniz bu muazzam lezzetin yanına en çok piyaz yakışıyor.


Denizli usulü katmer

Un, peynir, soğan ya da susam kullanılarak hazırlanan katmer, birçok yerde değişik şekillerde yapılıyor. Az malzemeyle yemek yapmanın ustalık gerektirdiğinin en leziz kanıtlarından biri olan Denizli usulü katmer, el hünerinin konuşturulması gereken tarifler içinde bulunuyor. Denizli mutfağında bu hüner çoktan çözülmüş ve sofralarda yerini almış durumda.


Çiğ dolma

Patlıcanın sevmeyen insan sayısı çok azdır. Patlıcanın ayrıca sevildiği şehirlerden biri olan Denizli’de, birçok yemekte patlıcan kullanılıyor. İşte Denizli usulü bu yemeklerden biri de çiğ dolmadır. Bir yanda kuru patlıcanlar haşlanırken bulgurlu iç harcı da hazırlanır. İçine bolca  maydanoz ve dereotu eklenir. Bu harç ile doldurulan kuru patlıcanlar zeytinyağında kızartılınca çiğ dolmanız servise hazırdır.


Denizli, kültür ve sanat festivalleriyle öne çıkıyor

Birçok kültür ve sanat etkinliğiyle karşılaşabileceğiniz Denizli’de konserlere gidebilir, festivaller katılabilirsiniz. Devlet Tiyatrosu’nun Denizli’de oynadığı oyunları izleyebilirsiniz. Sanata büyük önem veren şehirde birçok etkinlikle karşılaşabilirsiniz. Düzenli olarak yapılan bazı festivaller süresince şehir dışından birçok ziyaretçi Denizli’yi ziyaret eder. Özellikle kültür ve sanat alanında yerel ve ulusal festivallere imza atan Denizli’de, gezilerinizi bu tarihlere denk getirmeye çalışmanızı öneriyoruz.


Ak Vadi Festivali

2107 yılında ilk defa düzenlenen Ak Vadi Festivali, ekim ayının başında Denizli Belediyesi tarafından düzenleniyor. Festival kapsamında birçok sanatçı Denizli’de konserler düzenliyor. Ak Vadi Festivali ile sanat ve kültürle buluşan ziyaretçiler gönüllerince eğleniyor. Festival alanında müziğin yanı sıra dev oyun parkı ile birçok etkinlik de düzenleniyor.

Denizli Gece Hayatı
Denizli Gece Hayatı

Denizli sakin gece hayatı ile diğer turizm kentlerinden biraz farklı

Özellikle Pamukkale travertenleriyle adını duyuran Denizli’de, gece hayatı diğer turistlik mekanlara göre biraz da sakindir. Gece hayatı sizin için olmazsa olmaz değilse, Denizli’deki gece hayatı yeterli olacaktır. Pamukkale Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan şehirde, üniversite gençliği nedeniyle birçok alternatif oluştu. Eğlence mekanlarının özellikle Çamlık’ta toplandığı kentte, her yaş ve anlayışı göre eğlence bulmak mümkündür. Üniversiteli gençliği sebebiyle neredeyse haftanın her günü hareketli olan Çamlık caddeleri, geceleri daha çok kalabalık ve hareketli hale geliyor. Birçok restoran ve kafeye ev sahipliği yapan ilçe de gidilebilecek birçok alternatif bulabilirsiniz.


Gece kulüpleri tercih edenler için Saint Tropez Çakıl Gazinosu ve Imagine Bar&Cafe öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Söz konusu mekanlarda hem dans edip hem de canlı müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Pasha Disco, Jazz Rock Bar, The Smoke Bar dans etmek için tercih edebileceğiniz mekanlar arasındadır. Baron Gece Kulübü ve Taçev Bar gibi seçeneklerinde bulunduğu Denizli’de, Teras Park Alışveriş Merkezi içindeki Black Jack Cafe Bar’ı önerebiliriz. Burada kendi müzik zevkinize göre seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Canlı müzik eşliğinde bir gece geçirmek isteyenler için Woops Cafe Restoran da her gün canlı müzik hizmet vermesi sebebiyle kentte sevilen mekanlardan biridir. Şehir merkezi yerine Pamukkale tarafında konaklayacaksınız Arena Pool Club güzel bir alternatif oluşturabilir. Pamukkale’nin özelikle turistlerin tercih ettiği bir bölge olduğunu da hatırlatmak isteriz.