Bursa Gezi Rehberi
Bursa Gezi Rehberi

Türkiye’nin kuzeybatısında ve Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Bursa, doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle komşudur. Toplam 10 bin 886 kilometrekarelik alana sahip olan Bursa‘nın 17 ilçesi bulunuyor. Kuzeyde Marmara Denizi 135 kilometrelik bir kıyı şeridi oluşturuyor. Toplam alanın yüzde 17’si ovalarla kaplı olan Bursa’nın batı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Uludağ Bursa sınırları içindedir. Kentin denizden yüksekliği yaklaşık 155 metredir.


Bursa ili topraklarının yaklaşık yüzde 5’i dağlarla kaplıdır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklinde uzanır. Bunlar; Orhangazi’nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun’a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezi’nin güney yüzünü kaplayan Mudanya Dağları, Katırlı Dağları, Mudanya Dağları’nın uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Uludağ’dır.


BURSA TARİHÇE

Bursa’nın tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanıyor


Arkeolojik kaynaklar, Bursa tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koyuyor. Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım toplulukların yerleşik düzene geçmelerinde bölgenin etkili olduğuna ilişkin bilgiler bulunuyor. Bursa’da kuzeybatı Anadolu’nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda höyük vardır. Prehistorik dönemde insanların yaşadıkları bu höyüklerden yaklaşık 30 adet tespit edilmiştir. Orhangazi-Ilıpınar Höyükte Neolitik Çağa, Yenişehir-Menteşe Höyükte Kalkolitik Çağa, Nilüfer-Akçalar Aktopraklık Höyükte Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Çağa, İnegöl Höyükte ise Erken Tunç Çağına ait kalıntılara rastlanılmıştır.


Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yaptı

M.S. II. yüzyıldan itibaren Bursa ve çevresi Hristiyanlar açısından önemli bir bölge konumuna yükseldi. Bugünkü Uludağ’ın değişik bölgelerinde M.S. 5. Yüzyılda itibaren sayıları 50’yi geçen kilise ve manastır kurulur. Tarihte Olympos, Oros Ton Kalegeron adı verilen, içinde barındırdığı kilise ve manastırlardan dolayı Keşişdağı, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Ruhban Dağı ve son olarak 1925 yılında Uludağ adını alır. Hıristiyanlar için önemli bir inanç merkezi olan İznik’de 325 yılında I. Konsil, 787’de VII. Konsil toplanır. Türkler Bursa bölgesine ilk olarak 1080 yılında geldi. 1081-1097 yılları arasında Selçuklular tarafından ele geçirilen İznik bu yıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti oldu.


600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti

İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve İznik çevresi 1299 yılında Söğüt’te kurulan Osmanlı Beyliği topraklarına katılır. Bölgede Osmanlıların etkisi 1302 yılına kadar sürer. 1308 yılında yüksek surlarla çevrili Bursa’yı kuşatan Osmangazi kuşatması fethe kadar devam etmiştir. 1324 yılında hayatını kaybeden Osmangazi yerine kuşatmaya Orhangazi devam eder. Bursa, yıllarca süren kuşatma sonrasında 06 Nisan 1326 yılında, Orhangazi’ye teslim olur. Orhan Gazi Bursa’yı başkent yaparak, babası Osmangazi’yi Saint Elia Manastırı’nın bulunduğu yerde yapılan gümüş kümbetli türbeye defneder. Bu dönemde Osmanlılar surla çevrili Hisar içine yerleşirler. Böylece Bursa, altı yüzyıl sürecek Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olur. Orhan Gazi’nin 1362 yılında vefat eden Orhan Gazi’nin yerine I. Murad Hüdavendigar başa geçer. Bu dönemde Bursa’da birçok imar faaliyeti gerçekleştirilir. Kente Osmanlı mimarının damgasının vurulduğu bu süreçte birçok cami, medrese, imaret ve hamam yapılmıştır.


1389 yılında Kosova’da Haçlı Seferleri’ne karşı kazanılan büyük zaferden sonra yaşamını yitiren I. Murad’ın naaşı Bursa’ya getirilerek Çekirge semtinde yer alan türbesine defnedilmiştir. Osmanlı tahtına geçen Yıldırım Bayazıd döneminde ise yine Bursa’ya Ulu Cami başta olmak üzere birçok medrese, han, hamam, darüşşifa ve zaviye inşa edilmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilen Yıldırım Bayazıd döneminde Timur orduları Bursa’ya gelerek şehri tahrip ederler. Timur’un çekilmesinin ardından Bayazıd’ın oğulları arasında çıkan taht kavgaları sırasında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından şehir kuşatılır ancak ele geçirilemez.


Edirne ve İstanbul’dan sonra milletin ‘manevi başkenti’ oldu

1403 yılında Yıldırım Bayazıd’ın ölümüyle,1413 yılında Çelebi Sultan Mehmed tahta geçerek Bursa’yı imara başlar ve Hacı İvaz Paşa’ya ‘Yeşil Külliye’yi inşa ettirdi. II. Murad tahta geçince Bursa’nın imar çalışmalarına devam edildi ve Muradiye Külliyesi’ni yaptırdı. Bursa’da yaptırılan ve son külliye olma özelliği taşıyan Muradiye Külliyesi’nde cami, medrese, imarethane ile Cem Sultan, Şehzade Mustafa Çelebi, Ahmet, Mahmud, Mustafa ve annelerinin türbeleri bulunuyor. Külliye’nin yanında bulunan 17. Yüzyıl Osmanlı Evi Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu ev olarak bilinmektedir. Külliye’nin alt kısmında XV. Yüzyıl Divan şairlerinden Şair Ahmet Paşa Medresesi bulunur. 1453’te İstanbul’un fethi ile saltanat merkezi Bursa’dan İstanbul’a taşınır. Siyasi önemini kaybeden Bursa; medreseleri, tekkeleri, alimleri, bilim İslam aleminin, şair ve sanatçıları ile sanatın merkezi haline gelir. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa, başkent Edirne ve İstanbul’a taşındıktan sonra da milletin ‘manevi başkent’ olarak etkisini sürdürdü.


Tarımdan sanayiye yükselen Bursa, Türkiye’nin sayılı kentleri arasında yer alıyor

Kurtuluş Savaşı sürecinde 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Bursa iki yıl Yunanlıların işgalinde kaldı. Bursa’nın işgali tüm ülkede büyük üzüntü yarattı. TBMM’de kürsünün üzerine Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşuna kadar kalmak üzere siyah bir örtü örtüldü. 11 Eylül 1922’de işgalden kurtarılan Bursa, daha sonra Mudanya Mütarekesine ev sahipliği yaptı. Büyük Taarruz’ da kazanılan zafer sonucunda İtilaf Devletleri ateşkes çağrısında bulunarak Mudanya Mütarekesi 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’da imzalandı. Osmanlı döneminde tarım ve ticaret merkezi olma özelliğini Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan sanayi kuruluşları ile geliştiren Bursa, gelinen aşamada sanayileşmenin kalesi konumuna yükseldi. Bugün itibarıyla doğal güzelliklerinin yanı sıra gelişen sanayisi, teknolojisi ile sanayi ve ticari yapısıyla Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa; dünyaca ünlü ipeği, havlusu, tekstil ürünleri, İznik çinisi, Bursa bıçağı, kestane şekeri, şeftalisi, kebabı, Uludağ’ı, şifalı termal suları ve hamamları, turizm değerleri ile marka bir şehirdir.


FLORA

Bursa’da yükselti ve rakım değiştikçe birçok bitkisel tür görmek mümkün

Bitkisel üretim açısından zengin olan Bursa’da, mart ayında başlayan uyanma yaz boyunca devam sürer. Özellikle orman kuşağının üzerinde yer alan ve alpin kuşaklarda zengin olan bu bölgeye has nadir bitki türleri bulunur. Batı yönünde Nilüfer Vadisi ve doğu yönünde Mezit Deresi arasındaki dağlık kitlenin kuzey yamaçları boyunca nemli ormanlar yer alır. Defne, zeytin, katran ardıcı, fındık, funda, kızılçamdan oluşan tipik Akdeniz vegatasyon tipi olan maki ve frigana çalılara rastlamak mümkündür. Belli yüksekliklerde erguvan, kocayemiş, dağ çileği, zeytin, katır tırnağı, mazı meşesi, alıç, defne, karaağaç, kayın, titrek, kavak ve karaçam türleri gözlenir. Bin 500 metre yükseklikte ise; kayın ve meşe türlerinin hakim olduğu yapıyla karşılaşırız. Yükselti ve rakım değiştikçe birçok türü görmek mümkündür. Öte yandan Uludağ Milli Parkı’nda ayı, çakal, tilki, sincap, tavşan, gelincik, yaban domuzu, yılan kertenkele, dağ kartalı, ağaçkakan, baykuş, kumru, dağbülbülü ve serçe gibi değişik canlı türleri yaşar. Sakallı akbaba (Gypaetus Barbatus) Uludağ’da bulunan endemik türler arasında yer alır.


BURSA İLÇELERİ

Bursa’da ilçeler yeşil ve mavi ile bütünleşiyor


Mudanya

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan, Bursa ilinin bir ilçesidir. Kuzeyinde Gemlik Körfezi yer alır. Batıda Karacabey, güneyde Bursa, doğuda yine Bursa’nın ilçesi olan Gemlik ile çevrilidir. 34 adet belde/köye sahip olan Mudanya’ya ulaşım; İstanbul ve çevresinden denizyolu, karayolu ile Ankara yolu üzerinden yapılabilir.


Gürsu

Düz bir ova üzerine kurulu olan Gürsu’nun batısında Yıldırım ve Orhangazi merkez ilçeleri, kuzeyinde Gemlik, doğu ve güneyinde de Kestel ilçesi bulunur. Altı adet belde/köye sahip olan ilçeye ulaşım Ankara yolu üzerinden gerçekleştirilir.


Orhaneli

Kuzey Ege ile güney Marmara’nın kesişme noktasında bulunan Orhaneli, kuzeyinde Nilüfer ve Osmangazi, güneyinde Büyükorhan, Harmancık, batısında MustafaKemalpaşa, doğusunda Keles ilçeleriyle komşudur. Bursa’ya 58 kilometre uzaklıkta olan ilçe 55 adet belde/köye sahiptir. Yüzölçümü 764 kilometrekare olan ilçeye ulaşım; İzmir Yolu kavşağından Orhaneli güzergahından sağlanabilir.


İnegöl

İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinin tam ortasında, her birine otoyoldan 3 ila 5 saat uzaklıkta olan İnegöl’ün ulaşımı oldukça kolaydır. Merkezi bir konumda yer alan ilçeye özellikle Gemlik ve Mudanya Limanlarına yaklaşık 1.5 saatte karayolu ile ulaşmak mümkündür. Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na ise yarım saatlik mesafede olan ilçe 95 adet belde/köye sahiptir.


Yıldırım

Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri ile birlikte merkez konumda olan Yıldırım ilçesi, dört adet belde/köyden oluşur. Yüzölçümü 64 kilometrekare olan ilçenin denizden yüksekliği ise yaklaşık 155 metredir. Güneyinde Uludağ’ın yükseldiği ilçenin ortasından Bursa-Ankara otoyolu geçer. İlçeye ulaşım Ankara yolu ve çevresi üzerinden gerçekleştirilir.


Gemlik

Gemlik Körfezi’ni çevreleyen dağların körfeze dönük yamaçları üzerine kurulu olan Gemlik 17 adet belde/köye sahiptir. Yüzölçümü 413 kilometrekare olan ilçeye ulaşım; Mudanya-Yalova yolu üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir.


Orhangazi

Marmara Denizi´nin güneyinde bulunan, İznik Gölü´nün batısında yer alan Orhangazi, kuzeyinde Yalova ile Karamürsel ilçesi, batısında Gemlik, güneyinde Yenişehir, doğusunda İznik ilçeleri ile çevrilidir. Bursa’ya 45 kilometre uzaklıkta olan ilçe 25 adet belde/köye sahip konumdadır. Yüzölçümü 476 kilometrekare olan Orhangazi’nin denizden yüksekliği ise 125 metredir. İlçeye ulaşım; İstanbul yolu Orhangazi İznik istikametinden, Ankara yolu ve Yenişehir ilçesinde yer alan havalimanı ile rahatlıkla sağlanabilir.


Karacabey

Marmara Bölgesi’nin güney Marmara bölümünde bulunan Karacabey, doğudan Mudanya ve Bursa, güneyden MustafaKemalpaşa ve Susurluk, güneybatı Manyas, batıda Bandırma ve kuzeyden Marmara Denizi ile komşudur. 65 adet belde/köye sahip olan ilçe, yüzölçümü itibarıyla 1.285 kilometrekaredir. Bursa-Çanakkale, Bursa–Balıkesir ve İzmir karayolları kavşak noktasında yer alan ilçenin lojistik değeri yüksektir.


Osmangazi

Uludağ’ın eteklerinde, doğuda Gökdere Vadisi’yle başlayan, batıda Nilüfer Deresi ve Yeni Mudanya Yolu, kuzeyde Katırlı Dağları, Nilüfer Çayı ve Bursa Ovası’nı içine alan topraklara sınır olan bölgeyi kapsar. 368 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Osmangazi, 29 adet belde/köye sahiptir. İlçenin denizden yüksekliği ortalama 150 metredir. İzmir, İstanbul, Eskişehir yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunan ilçe, Mudanya Limanı’na 31 kilometre, Yalova’ya 74 kilometre, Gemlik’e 30 kilometre uzaklıktadır.


Nilüfer

Bursa Nilüfer ilçesi doğusu Osmangazi, batıda Karacabey, kuzeyde Mudanya, güneyde Orhaneli ilçesi ile komşudur. Toplam yüzölçümü 423.181 dönüm olan ilçe, 50 bin 756 hektarlık ilçe sınırları içinde 22 adet belde/köye sahiptir. İlçeye ulaşım İzmir yolu üzerinden sağlanır.


Büyükorhan

Bursa’nın, şehir merkezine 81 kilometre uzaklıkta bulunan bir ilçesi Büyükorhan, doğusunda Harmancık, batısında MustafaKemalpaşa, kuzeyinde Orhaneli, güneyinde ise Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 662 kilometrekare olan ilçeye 38 adet belde/köy bağlıdır. İlçeye ulaşım; İzmir yolu Orhaneli güzergahından gerçekleştirilir.


Kestel

1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan Kestel, Bursa’nın Gürsu ile birlikte en yeni ilçesi konumundadır. İlçe, 23 Temmuz 2004 tarihi itibarıyla Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edildi. 28 adet belde/köye sahip olan ilçenin yüzölçümü 280 kilometrekaredir ve ilçeye ulaşım Ankara yolu üzerinden yapılır.


Mustafakemalpaşa

Anadolu yarımadasının kuzey batısında yer alan MustafaKemalpaşa, kendi adını taşıyan çay ile ikiye ayırılır. Kuzeyde Uluabat Gölü, kuzey doğusunda Bursa, batısında Karacabey, Susurluk, güney batısında Kepsut, güneyde Dursunbey ve doğusunda Orhaneli komşudur. 113 adet belde/köye sahip olan ilçenin yüzölçümü 1731 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım İzmir yolu üzerinden sağlanır.


Harmancık

Harmancık, doğusunda Domaniç ve Tavşanlı, batısında Gökçedağ İstasyonu ve Dursunbey ilçesi, kuzeyinde Keles ve Orhaneli, güneyinde Simav ilçeleri ile çevrilidir. Kütahya – Bursa- Balıkesir illerinin kesiştiği noktada yer alan ilçenin merkeze uzaklığı 96 kilometredir. 22 adet belde/köye sahip olan ilçenin yüzölçümü 389 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; Kütahya-Tavşanlı ve Orhaneli yolu üzerinden sağlanır.


Keles

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünün en kuzeyinde, Uludağ’ın güney yamaçlarında kurulan küçük bir ilçe konumunda olan Keles ilçesine bağlı 35 adet belde/köy bulunur. Yüzölçümü 684 kilometrekare olan ilçeye ulaşım İzmir yolu kavşağından Orhaneli-Keles yolu üzerinden gerçekleştirilir.


Yenişehir

Marmara Bölgesi’nin güneyinde Bursa’nın 55 kilometre doğusunda kendi adını taşıyan ovanın doğuya yakın orta kısmında kurulu olan ve 61 adet belde/köye sahip olan Yenişehir ilçesi, 786 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir.  Doğuda Bilecik, batıda Bursa, kuzeyde İznik, güneyde İnegöl, kuzey batıda Orhangazi ve Gemlik ile sınır olan ilçeye ulaşım oldukça kolaydır.


İznik

İznik Bölgesi, Marmara Bölgesi gibi işlek yolların en yoğun olduğu bölgede yer alan İznik ilçesinin batısından yük ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu İstanbul-Bursa karayolu geçer. Bu yol Yalova’dan sonra Samanlı Dağları’nın geçit verdiği kuzey-güney ekseninde güneye inip Orhangazi’ye uğrar. Ardından Orhangazi’nin güneyinde batıya doğru dönerek, bölgeyi terk eder. 39 adet belde/köye sahip olan ilçenin yüzölçümü 753 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; Ankara yolu-Yenişehir ve İstanbul yolu-Orhangazi üzerinden yapılabilir.


BURSA ULAŞIMI

Bursa’ya ulaşmanın en kolay yolu deniz ve karayolu


Denizyolu

Bursa’ya denizyolu ulaşımı Mudanya Güzelyalı-İstanbul Yenikapı hattında hızlı feribot seferleri ile yapılır.


Karayolu

Bursa ili, gerek iç gerekse şehirlerarası trafik yönünden yoğundur. Bursa Terminali il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunur.


Havayolu

Yenişehir ilçe sınırları içinde bulunan Yenişehir Hava Limanı‘na Ankara yolu üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.


BURSA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ VE BİLGİLERİ

Doğa ile bütünleşen Bursa’ya tekrar gitmek isteyeceksiniz


İznik

İznik Gölü’nün doğusunda, güneyde Avdan Dağı bloğu, doğuda Kozpınar ve kuzeyde Samanlı Dağları ile sınırlandırılan göl,  küçük akarsuların alüvyonları ile oluşan ve 9 bin hektar genişliğinden oluşuyor.


Küreklidere

Bursa Yıldırım İlçesi Hamamlıkızık bölgesinde merkeze uzaklığı 15 kilometre mesafede bulunan Küreklidere Şelalesi, 82 metre yükseklikten dökülüyor ve izleyenlere unutulmaz bir keyif veriyor.


Aras

Aras Vadisi’ndeki Uludağ’ın kar sularını taşıyan Aras Deresi üzerinde bulunan şelale kayalıkların içinden 15 metre yükseklikten dökülüyor. İnegöl’ün 17 kilometre güneydoğusunda yer alan ve Hilmiye köyünün bir kilometre güneyinde bulunan Oylat kanyonunun sona erdiği noktada yer alır.


Karacabey

Karacabey Ovası; Gölükle sırtlarının batısında yer alır. Uluabat Gölü çöküntü havzasından batıya ve kuzeybatıya doğru uzanır.18 bin hektar alanı kapsayan verimli topraklara sahiptir.


Şapçı

Toplam 15 metre yükseklikten dökülür. Mustafakemalpaşa ilçesinin Şapçı köyü yakınlarındaki Şapçı Çayı üzerinde bulunur. Şapçı köyünden yaklaşık 1.5 saatlik yürüyüşle şelaleye ulaşılabilir.


Mudanya

Mudanya Dağları Marmara Denizi ile Bursa ovasını birbirinden ayırır ve doğu-batı yönünde uzanır. Tepenin en yüksek noktası 600’ye kadar yükselir.


Orhangazi

İznik Gölü’nün batısında, kuzey ve kuzeybatısından Samanlı, güney ve güneybatısından Katırlı dağları ile çevrilidir. 17 bin hektarlık verimli tarım topraklarına sahiptir.


Katırlı

İznik güneyinden Gemlik Körfezi’ne kadar sarp ve aşılması güç engebeli bir yapıya sahip olan Katırlı, yerli ve yabancı turistlerin nefesini kesiyor.


Mustafakemalpaşa

Uluabat çöküntüsünün batısında ve Karacabey ovasının güneyinde yer alır. Güneydoğuda Sincan dağlarına ve güneydeki dağlık bölgeye kadar 18 bin hektarlık tarım arazisine sahiptir.


Kösehoroz

Yaklaşık 18 metre yükseklikten dökülen Kösehoroz, Mustafakemalpaşa ilçesi aynı adı taşıyan Kösehoroz köyü yakınlarındaki Değirmendere üzerinde bulunur. Köyden şelaleye orman içi yollardan iki saat yürüyerek gidebilirsiniz.


Ayvaini

Mustafakemalpaşa ilçesinin 30 kilometre kuzeybatısında yer alan Doğanalan köyü yakınlarında başlayan mağara 5.5 kilometre sonrası Bursa, Ayvaköy civarında sonlanıyor. Her iki yönden girişi bulunur.


Samanlı

Samanlı dağları Bursa’nın kuzeyinde bulunur. Doğu – batı yönüne kadar uzanıyor. En yüksek tepesi 867 metredir.


Nilüfer

Nilüfer Çayı, Uludağ’ın güney yamaçlarında bulunan 850 metre yükseklikteki iki mağaradan çıkıyor. Toplam uzunluğu 203 kilometre olan Nilüfer Çayı’nın kayda değer bölümü Karacabey’de yer alır ve Marmara Denizi’ne dökülür.


İznik

Gemlik Körfezi’nin 16 kilometre doğusunda başlayan İznik Gölü, 308 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin beşinci büyük gölü olarak biliniyor. Ortalama derinliği 30 metre olan İznik Gölü, bazı yerlerde 60 metre derinliğe ulaşıyor.


Karadağ

Karacabey ilçesinin kuzeybatısında yer alan Karadağ, Bandırma’ya doğru uzanıyor. Marmara Denizi ile Karacabey ovasını birbirinden ayırır. Her tarafı ormanlarla kaplı bir dizi dağ olan Karacabey’in en yüksek noktası ise 833 metredir.


Saitabat

Kestel ilçesine bağlı bir Saitabat köyünde bulunan şelale, bir kanyondan dökülür. Şelale, Uludağ’dan toplanan suların aşağıya akması ile meydana gelir.


Uludağ

Batı Anadolu Bölgesi’nin 2 bin 543 metre yükseklikteki en yüksek tepesine sahip olan Uludağ, Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezidir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzunluğu 40 kilometreyi bulur.


İnegöl

Uludağ-Katırlı dağ dizileri arasında yer alan İnegöl Ovası, 14 bin 832 hektardır. Denizden yüksekliği 300 ila 350 metre arasında değişiklik gösterir.


Bursa Ovası

Uludağ Dağ bloğu ile Katırlı Dağ ve uzantısı konumundaki Mudanya Dağları arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanan Bursa Ovası, 39 bin 218 hektarlık alanı kaplıyor. Ancak ovanın önemli bir bölümünün imara açılması nedeniyle konutlar inşa ediliyor.


Uluabat

Doğu-batı doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 24 kilometre, genişliği ise 10 kilometre olan Uluabat Gölü, Türkiye’nin en geniş nilüfer yataklarına sahip. Kayda değer sayıda kuşa ev sahipliği yapan gölün, zengin flora ve faunası bulunur.


Suuçtu

Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Muradiyesarnıç köyü yakınındaki Karadere üzerinde bulunuyor.


Yenişehir

Yenişehir ilçe merkezinin batısında, İnegöl ovasından az yükseltili tepelerle ayrılır. Batısında ise Erdoğan sırtları, kuzeyinde Katırlı Dağları ve Avdan Dağı ile sınırlanır ve toplam 15 bin 478 hektarlık alanı kapsar.


Mustafakemalpaşa

195 kilometre uzunluğunda olan Mustafakemalpaşa, aynı adı taşıyan ilçenin kurulmasından bu yana büyük taşmalara sahne oldu. 20. yüzyıl başında Koca su diye adlandırılan taşma olayında büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu.

Bursa Gezi Rehberi
Bursa Gezi Rehberi

BURSA’DA SPOR DALLARI

Bursa’da Spor Yapmamak İçin Bahane Yok!


Yaşam kalitesi açısından yüksek potansiyel barındıran şehirlerimizin başında gelen Bursa’nın birçok noktasında spor yapabilirsiniz.  Bu özelliği ile öne çıkan Bursa, farklı spor dallarında elverişli alanlara sahip.


Mysia yollarında doğa yürüyüşlerine katılın

2016 yılı itibarıyla hayata geçirilen Bursa spor tesisleri içinde öne çıkan Mysia Yolları projesi; Bursa’nın tarihini, kültürünü ve kır hayatını seven sporseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 310 kilometrelik yürüyüş parkura sahip proje çerçevesinde birçok sportif aktivite gerçekleştirilebiliyor. İçinde 35 adet doğa yürüyüş parkuru bulunan Mysia Yolları’nda kamp da yapabilirsiniz. Aynı zamanda atlı doğa yürüyüş parkurlarına sahip alanda unutulmaz anılar, harika bir tatil yaşayabilirsiniz.


Soğanlı Botanik Parkı’nda bisiklet keyfi sürün

Zengin ağaç ve bitki çeşitliliğine sahip olan Soğanlı Botanik Parkı’nda yemyeşil doğanın, tertemiz havanın tadını çıkarın. Bisiklet meraklıları için özel olarak yapılan soğuk asfalt kaplamalı bisiklet yolları; gölet, çocuk parkları ve İngiliz, Japon, Fransız bahçelerinin arasından geçiyor. Bursa’nın yeşil doğasını gelecek kuşaklara aktarmak için hayata geçirilen  botanik parkta, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte pedal çevirebilirsiniz.


Atlas Köy-İnegazi Köyü-Deliktaş rotasında trekking-hiking macerası

Günübirlik yürüyüş ve gezintileri seviyorsanız Bursa tam size göre. Hiking veya daha zorlu ve uzun geçen ve en az bir gece kamp kurularak rehber eşliğinde yapılan trekking sporları için Bursa’daki Atlas Köy-Deliktaş rotası ideal alanların başında geliyor. Uludağ Milli Parkı’na yakın Atlas Köy-İnegazi parkuru zorlu patika ve yamaçlarıyla mücadeleci, kararlı sporseverleri bekliyor.


Gürsu’da yamaç paraşütü yapın

Uludağ ve Gürsu yamaçlarından profesyonel tandem eğitmenleri ile birlikte yamaç paraşütleri ile gökyüzünün engin maviliğine kendinizi bırakabilir, eşsiz doğa manzarasını kuş bakışı izleyebilirsiniz. Havacılık tutkunu ve uçma sevdalısı bir karakteriniz varsa hayatınızın en unutulmaz anlarını yaşayacağınız yamaç paraşütü sırasında isterseniz kamera kaydı da yapabilirsiniz.


Uludağ’da kayak keyfi başkadır

Bursa’da spor deyince akla Uludağ, Uludağ deyince akla kayak gelir. Kış mevsiminde Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve kayak sporunun en yoğun yapıldığı alanların başında gelen Uludağ Kayak Merkezi, gelişmiş imkanlarıyla her yıl sporseverleri ağırlıyor ve ziyaretçilerine birçok alternatif sunuyor. Ekonomik ve konforlu otelleri, günübirlik kayak turları ve helikopterli kayak fırsatları sunan Uludağ Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı sporsevere hitap ediyor.

Bursa - Kültür Tarih Sanat ve Yemek KültürüBursa – Kültür Tarih Sanat ve Yemek Kültürü


BURSA’DA TARİH, TURİZM GEZİLECEK YERLER

Tarihi ile sizi kucaklayan Bursa’nın şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz?


Bursa Ulu Camii

Bursa denilince akla gelen simgelerinden biri olan Bursa Ulu Camii, görkemli duruşuyla kendine hayran bırakıyor. Tarihsel dokusu ile baş döndüren Ulu Camii, Bursa’nın kalbinin kalbi konumunda yer alır. Osmanlı Devleti’nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından mimar Ali Neccar ‘a yaptırılan cami; avlusu, çevresi, mimarisi, huzur kokan atmosferi ile ziyaretçilerine çok farklı duygu yaşatıyor. Evliya Çelebi’nin ifadesi ile Bursa’nın Ayasofyası’dır Ulu Camii. Bursa’nın ruhuna dokunmak, onu tam anlamıyla yaşamak ve hissetmek istiyorsanız Ulu Camii ilk duraklarınızdan biri olmalı.


Yeşil Türbe

Bursa’nın simgelerinden olan Yeşil Türbe, 1421 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu olan Sultan Mehmet Çelebi tarafından inşa ettirildi. Farklı zamanlarda restorasyona uğrayan türbe, restorasyon sürecinde düşen ya da tahrip olan çinilerin yenilenmesi sürecinde orijinal rengin yakalanamaması sorunların yaşanmasına neden oldu. Zaman ve mekan kavramını unutmak, hiçbir şey düşünmeden sadece o anı yaşamak istiyorsanız, Bursa’daki yegane adreslerden biridir Yeşil Türbe. Yüzyıllık ağaçlara ev sahipliği yapan Yeşil Türbe, bu ağaçların gölgelediği bahçesi, benzersiz mimarisi ve mistik atmosferi ile ziyaret edenlerin büyülendiği Yeşil Türbe, Bursa’nın her yerinden görülüyor.


Gölyazı

Gölyazı, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan Ulubat Gölü’nün kıyısında bulunan küçük bir bir balıkçı köyüdür. Eşine az rastlanır güzellikte olan Gölyazı, keşfedilmemiş bakir doğası ile büyüleyici bir atmosfere sahip. Öyle ki, Bursa’da yaşayanların bile çoğu bu eşsiz güzellikteki köyün, Bursa’da olduğunu bilmiyor.


Misi Köyü

Bursa’nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Misi Köyü’ne, sahip olduğu eski evleri ve tarihi kalıntılarıyla şehre gelen turistler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Misi Köyü hem doğasıyla hem de tarihi değerleriyle büyülüyor. Köy Nilüfer ilçesine bağlı Misi Köyü, Mysia olarak biliniyor. Bursa il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan köy, özellikle asma yaprağı, şarapları ve pekmeziyle ünlüdür.


Hünkar Köşkü Müzesi

1844 yılında inşa edilen Hünkar Köşkü, Bursa’nın tarihi yapıları arasında kayda değer yere sahiptir. Köşk, ilk etapta av köşkü olarak Abdülmecid Han tarafından yaptırıldı. Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Mehmet Reşat tarafından da kullanıldı. Ulaşım açısından oldukça kolay bir konumda yer alan köşkün tam konumu Yıldırım’a bağlı Mollaarap Mahallesi’dir.


Uludağ Kayak Merkezi

Kış tatili sevenlerin vazgeçilmez tatil bölgelerinden biri olan Uludağ, özellikle kayak yapmak isteyenlerin uğrak yeridir. Erciyes’te, Palandöken’de, Kartepe’de, Kartalkaya’da ve kısacası Türkiye’nin birçok yerinde kış sporları yapabileceğiniz kayak merkezleri bulunuyor. Ancak Türkiye’de kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden biri Uludağ’dır.


Bursa’nın güneybatısında bulunan Uludağ Kayak Merkezi, 11 bin 338 hektarlık bir alanı kapsıyor. Kış aylarında en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olduğu için kayak merkezine yakın oteller de bulunur. Uludağ Kayak Merkezi’ne birkaç günlük tatile gelenler kadar, günübirlik gelenlerinde sayısı da oldukça fazladır.


Bursa Saat Kulesi

Tophane Saat Kulesi olarak da bilinen Bursa Saat Kulesi, Sultan Abdülaziz döneminde inşa edildi. Kule,Osman Gazi Türbesi ve Orhan Gazi Türbesi’ne oldukça yakın bir konum yer alıyordu. Bursa Saat Kulesi’nin halihazırdaki mimarisi orijinal değil. Çünkü Abdülaziz döneminde yapılan kule yıkıldı ve 1905 yılında dönemin valisi Reşit Mümtaz Paşa ile Belediye Reisi Mehmet Emin Bey zamanında tekrar inşa edildi. Günümüzdeki Saat Kulesi, toplam 33 metre yüksekliğinde olan ve içinde 89 basamaklı bir merdiven yer alan Bursa Saat Kulesi, aynı zamanda her katın cephesinde birer penceresi bulunuyor.


Bursa Fetih Kapısı

Bursa-Osmangazi’de yer alan Fetih Kapısı’nın tarihi Roma ve Bizans dönemine dayanır. Günümüze sadece iç surlarının bir kısmı kalan kapı, Su Kapısı olarak da adlandırılır. Roma ve Bizans dönemlerinde Uludağ’da bulunan tapınak ve manastırlara bu kapıdan gidiliyordu. Fetih Kapısı, Bursa’nın sağlam kalan tek kapısı olmasından dolayı tarihi önem taşır. 2008 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından onarılan Fetih Kapısı, her yıl 6 Nisan’da yapılan şenliklerin başlama noktasıdır.


Üftade Camii

Bursa Yerkapı’da bulunan Üftade Camii, 16. yüzyıl eserlerinden biridir. Üftade Mahmud Muhiddin tarafından inşa edilen cami, günümüzde orijinal mimarisinden uzaktır. Cami, 1855 yılında yaşanan depremde büyük hasar gördü ve 1869 yılında tekrar inşa edildi. Cami günümüzde ibadete açık olup, toplam cemaat kapasitesi 500 kişidir. Üftade Camii’nin ise yanında bir de türbe bulunuyor.


Dağyenice Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Bursa’nın termal merkezleri arasında bulunan Dağyenice Termal turizm Merkezi’nin sınırları genişletilerek, Dağyenice Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirildi. Alanı genişletilen termal bölgenin imar planına göre; ticari, turizm, sağlık, ekolojik turizm, spor tesisleri, ağaçlandırılacak alanları ve bölge parkı yer alıyor. Yapılan çalışmalarla daha da geliştirilecek olan Dağyenice Termal Turizm Bölgesi, bu haliyle yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.


Tümbüldek Kaplıcası

Türkiye’nin zengin su kaynaklarından sadece biri olan Tümbüldek Kaplıcası, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunuyor. Akarca Köyü’ne yakın olan kaplıcanın varlığı çok eski dönemlerden beri varlığını sürdürüyor. Tümbüldek Kaplıcası’nda yapılan analizler sonuçlarında suların sodyum, kalsiyum ve bikarbonatlı olduğu kanıtlandı. Kaplıca suyu yeraltında 52 derece kaynıyor ve romatizma başta olmak üzere kalp, böbrek taşı-kumu ve mide hastalıklarına iyi geldiği biliniyor.


Aziz Tryphonos Kilisesi

1255-1256 yılları arasında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi, İznik’e bağlı olan Atatürk Caddesi’nde bulunuyor. Günümüzde harap durumda olan kilise, halen turistlerin ziyaret rotaların biri. Kilise kalıntılarının çevresinde geometrik desenli mozaik parçalarına ve granit sütun parçalarına rastlanır.


Bursa Kent Müzesi

Bursa Kent Müzesi, Osmangazi’de bulunuyor. Eski adliye binasının yenilenmesiyle 2004 yılında hizmete girdi. Kent Müzesi’ndeki eserler 7 bin yıllık bir geçmişe sahip. Müzedeki eserler arasında; altı Osmanlı padişahının balmundan yapılmış heykeli, kentin topografik maketi ve çeşitli objeler bulunuyor. Müzeye ulaşım ise oldukça kolaydır. Heykel Meydanı’nda Bursa Valilik Binası’nın yanında bulunuyor.


Oylat Vadisi

Bursa İnegöl’ün oksijen deposudur. Kaplıcaları, derelerin oluşturduğu çağlayanları, yeşillikleri ile Bursa’nın görülmeye değer yerlerinden biridir. Oylat Vadisi; gürgen, meşe, çam, çınar ve ıhlamur ağaçlarıyla kaplı büyük bir orman üzerine kuruludur.


Uludağ Milli Parkı

Özellikle kış turizminde önemli yer tutan Uludağ Milli Parkı, kış aylarında yerli ve yabanı turistler tarafından sürekli ziyaret ediliyor. Bursa’nın doğal güzellikleri arasında yer alan Uludağ tatilinizde, Uludağ Milli Parkı da gidilecek yerler arasında yer alıyor. Birçok endemik bitki bulunan parkta hem bol oksijen alabilir hem de tüm karmaşadan uzakta huzurlu zaman geçirebilirsiniz.


Bursa Botanik Park

Osmangazi’de bulunan Botanik Park, bol oksijenli yeşil doğasının zenginliği ile yerli olduğu kadar yabancı turistleri de ağırlıyor. Soğanlı Botanik Parkı içindeki dinlenme alanları ve spor aktivitelerini yapabileceğiniz alanları ile rengarek bitkiler eşliğinde doyumuz bir manzara sunuyor. Bursa Botanik Parkı’nda 8 bin ağaç, 76 tür 100 bin çalı, 20 tür 50 bin yer örtücü ve 27 tür gül bulunuyor. Ayrıca üç büyük gölet, bir su oyunu havuzu, büfe, pastane ve çocuk oyun alanına sahip olan park, 1998 yılında doğal sit alanı olarak kabul edildi.


Ulubat Gölü

Bursa’da bulunan Ulubat Gölü, deniz seviyesinden yaklaşık dokuz metre yükseklikte olan il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Göl üçgen biçimindedir ve mevsimlere göre alanında değişiklik gösterir. 1993 yılında gölün güney ve batı kıyıları seddeler ile çevrilirken gölün ortalama derinliği ise 2.5 metreye ulaşmaktadır. Ayrıca en derin yeri Halilbey Adası’nda bulunan çukurdur. Bu çukur 10 metreyi bulunuyor. Kuzey kıyıları diğer yönlere göre daha girintili çıkıntılı ve Mustafa Kemalpaşa Çayı gölü besleyen en önemli kaynaktır.


BURSA YÖRESEL YEMEKLERİ

Türkiye’nin en iyi ve en meşhur aşçılarından yöresel tatlar  


Bursa bulunduğu iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli yapısıyla her türlü sebze ve meyvenin üretildiği yerlerin başında geliyor. Bu da Bursa mutfak kültüründe zengin yemek kültürü yarattı. Türkiye’de Bursa denilince ilk akla gelen İskender kebap, kestane şekeri, İnegöl köfte ve Kemalpaşa tatlısı dışında zeytinyağlılardan, etli yemeklere, balık türlerinden tatlı ve çorbalar Bursa mutfağındaki yerini alıyor. Bursa yemek kültürünü tanıtmak ve kaybolmak üzere olan yemek çeşitleri ortaya çıkarmak için son yıllarda yöresel yemek yarışmaları düzenleniyor. Öte yandan Bursa mutfağındaki yemek çeşitliliği yanında modern yaşamla birlikte kaybolan geleneksel mutfak araç gereçleri, yemek yeme kültürü, özel gün ve bayramlarda yapılan yemekler ve bu yemeklerin özelliklerinin de ortaya çıkarılması gerekiyor.


Çorbasından tatlısına işte Bursa’ya gittiğinizde tatmanız gereken lezzetler;

Çorbalar; Tarhana çorbası, sütlü oğmaç çorbası, yeşil mercimekli oğmaç çorbası, düğün çorbası, balık çorbası, ekşili baş çorbası, Yabani otlardan; kaygana, yaban pırasası, melki, balıkotu.


Sebze Yemekleri; Kurutulmuş yeşil fasulye yemeği, kestaneli etli lahana dolması, kereviz dolması, patlıcan silkmesi.


Etli Yemekler; Yörük kebabı, keşkek, av hayvanlarından yapılan yahni, ekşili köfte, İnegöl köfte, ciğer sarması, mumbar dolması, pide kebabı, şipit.


Hamur İşleri; Mantı, cevizli lokum, kuru yufka böreği, mısır böreği, hamur bamyası, asude, pırasa böreği, dızmana.


Özel günlerde düğün ve bayramlar; Keşkek, yumurta dolması, patates köftesi, zeytinyağlı yaprak sarması.


Tatlılar; Cennet köşkü, dilber dudağı, cevizli Baklava, peynir tatlısı, incir dolması, zerde.

 

 

Bursa Gece HayatıBURSA’DA GECE HAYATI

Gündüz doğanın tadını çıkarın, gece müzik ve dansın


Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Bursa’da eğlence genellikle bar, pub, kulüp ve meyhanelerden oluşan birbirinden nezih ve modern ortamlarda kendini gösteriyor. Bunun yanında ünlü sokak ve caddeleri ile de birbirinden güzel eğlence duraklığına ev sahipliği yapan Bursa’da eğlence hayatı hem yerel halka hem de şehri ziyarete gelenlere geniş imkanlar sunuyor. Bursa’da gece hayatını şehrin merkezi dahil birçok farklı ortamlarda yaşayabilirsiniz.


Nitekim Bursa, Türkiye’nin en ses sanatçılarının kendini gösterdiği başlıca şehirlerden biri olma özelliği taşıyor. Canlı müziğin olduğu çok sayıda mekan şehrin merkezinde bulunuyor. Ayrıca sıklıkla tercih edilen bazı gece kulüpleri dikkat çekiyor. Altıparmak Caddesi çevresinde rakı balık yapmak isteyenler için oldukça şık mekanlar yer alır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi çevresinde de oldukça canlı ve parlak bir gece hayatı yaşanır. Bunun yanı sıra Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan mekanlar öğrencilerin  tercih ettiği bölgelerden biri içinde yer alıyor. Yurt genelinde bulunan başarılı birçok müzisyenin konser verdiği sayılı mekanlara da rastlamak mümkündür.