Ayanağa Konağı, Sivas Divriği ilçesinde bulunmaktadır. Burası ilçenin en eski yapılarındandır. 1838 yılında inşa edilmiştir. Karamahmud oğlu Mehmed Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Sivas Divriği Ayanağa Konağı Sivas Divriği’de Ayanağa Konağı

Büyük bir konak olarak yapılan yapı tahrip olmasına rağmen günümüze kadar varlığını korumuştur. Konağın inşaatında Sivas’dan ve Trabzon’dan getirilen ustalar çalışmıştır. 8 ayrı kapı numarası bulunmaktadır. Tek ve bütün olarak yaptırılmıştır. Selamlık, avluya bakan mabeyn ve ara sokağa bakan harem olmak üzere üç bölümden oluşur. Fakat günümüzde bu orijinal şekli ne yazık ki bulunmamaktadır. Selamlık bölümü onarılarak ziyarete açılmıştır. Divanhane, ahır ve dört odası yıkılmıştır.  Avlusunda iki kanatlı kapı bulunmaktadır ve günümüze ulaşamamıştır. Kuzeyde bulanan kapı ise cümle kapısı olarak bilinir. Diğer kapılarda ise hizmetliler ve hayvanların giriş ve çıkış yapmıştır. Selamlık bölümünün alt katında ise ahır ve depo, hizmetli odası bulunur.